ادوات درون چاهی- Tubing End Locator و Sand Bailer

6 خواندن ثانیه
0
45
ادوات درون چاهی- Tubing End Locator‌ و Sand Bailer

Tubing End Locator

از ابزارTubing End Locator جهت تعيين عمق يا انتهاي لوله مغزي و توأماً جهت تعيين عمق چاه اسـتفاده مي شود . داراي زبانه كوچكي است كه با بيرون آمدن لوله سنج از لوله مغزي باز شده و به هنگام بالا آمدن به انتهاي لوله گير مي كند و در اين هنگام مي توان عمق لوله مغزي را از روي عمق سنج خواند و يادداشت نمود . با بالا كشيدن و فـشار آوردن بـر روي آن پـين برنجي شكسته شده و آزاد مي گردد . از اين وسيله جهت مشخص نمودن عمـق صـحيح چاه در زمان نمودارگيري نيز استفاده مي شود.

ادوات درون چاهی- Tubing End Locator و Sand Bailer

Sand Bailer یا سطل شنی

از اين ابزار جهت بالا آوردن شن و گل موجود در لوله مغزي كه لوله را مسدود كرده استفاده مي شود . Sand Bailer از يك استوانه پيستون و يك شير يك طرفه در پائين بدنه استوانه اي تشكيل شده است. هنگاميكه اين وسـيله بـه پائين فرستاده مي شود پيستون پائين بوده و با برخورد با توده شن و گل با حركت سيم بطرف بالا به حالت مكش شن و گل را به داخل استوانه برده و بـا پائين آمدن پيستون شير يك طرفه بسته و مـانع بيـرون ريخـتن محتويات محبوس شده در سطل مي گردد.

ادوات درون چاهی- Tubing End Locator و Sand Bailer


تهيه و تنظيم:
حسنعلي رياضي پور


ادوات درون چاهی

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *