انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String

24 خواندن ثانیه
0
238
انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String

وقتی هیدروکربن موجود در مخـزن تحـت فـشار طبیعـی قـرار مـی گیـرد ، جریـان آن در داخـل CASING و یـا TUBING یا هر دو راه پیدا می کند . در ادامه به انواع تکمیل از نوع بالا می پردازیم :

TUBINGLESS •

این نوع تکمیل بسیار ارزان قیمت بوده و برای چاههایی که میزان جریان گاز آنها کم می باشد مناسب است .

انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String

در تکمیل با لوله مغزی سیال چاه از داخل لوله مغزی چاه به سطح انتقال پیدا می کند . میزان جریـان آن از شـرایطی که چاه از داخل CASINGجریان دارد کمتر است . در این نوع تکمیل از لوله مغزی می توان جهت کشتن چاه یـا تزریق مواد شیمیایی استفاده نمود . علاوه بر آن لوله مغزی چاه می تواند شیرهای گاز رانی را داخل خود جای داده و به بالا آمدن سیال مخزن کمک نماید .
با پیشرفت متدهای تکمیل چاه استفاده از یک رشته لوله مغزی بهمراه PACKERکه در داخل CASINGنصب شده و با محافظت از لوله جداری باعث کنترل چاه از سطح مرسوم گردید .
مثالهایی از روشهای تکمیل به این صورت عبارتند از :

انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String

تجهیزات دیگر که بصورت مشترک در تمامی چاههای تکمیل شده با لوله مغزی مورد استفاده قرار مـی گیرنـد باعـث تولید ایمن از چاه می گردد .
این تجهیزات عبارتند از :
WIRE LINE NO – GO NIPPLE •
این امکان را جهت نصب تجهیزاتی درون چاه از قبیـل CHECK VALVE یـا شـیرایمنی فـراهم مـی نماید.

انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String

• SAFETY VALVE LANDING NIPPLE
جهت نصب شیرایمنی درون چاهی و کنترل آن از سطح بکار می رود.

انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String

• FLOW COUPLINGS
جهت جلوگیری از سایش در اثر تلاطم جریان بکار می رود.

انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String

• CIRCULATING SLEEVE

Packer جهت DISPLACE در بالای لوله مغزی در چاههایی که دانسیته سیال در آن پایین است .

انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String
انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String

در چاههای عمیق جایی که اختلاف قطر بین TUBING و CASING بسیار کم می باشد از POLISHED
BORE RECEPTACLE جهت چاههای با جریان بالا به جای PACKERاستفاده می کنیم .
بطور معمول نصب لوله مغزی و PACKERبه ملزومات تکمیل و شرایط اقتصادی چـاه بـستگی دارد . مهندسـین تکمیل چاه می بایستی موارد ذیل را در تکمیل چاه مد نظر قرار دهند :
• سادگی رشته تکمیل به جهت انجام تعمیرات چاه در آینده
• بهینه سازی سایز لوله مغزی چاه جهت افزایش تولید چاه
• نیاز به فراز آوری مصنوعی در آینده
• فشارسنجی و دماسنجی داخل چاه
• نیاز به بیرون آوردن تجهیزات جهت اضافه نمودن طول لوله مغزی
• قابل دسترس بودن تجهیزات درون چاهی جهت CIRCULATION
• نیاز به تزریق مواد ضدخوردگی
• نیاز به تزریق مواد جلوگیری از تشکیل HYDRATE
• استفاده از مشبک کاری با لوله (.TUBING CONVEYP ERF) یا مـشبک کـاری از داخـل لولـه مغزی در حالت زیر تعادلی

انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String
انواع تکمیل چاه – (Flowing Wells(Single String

تهیه و تنظیم: حسنعلی ریاضی پور


انواع تکمیل چاه یا Well Completion

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *