کتاب “Tectonics and Sedimentation: Implications for Petroleum Systems”

2 دقیقه خواندن
0
1,734
کتاب "Tectonics and Sedimentation: Implications for Petroleum Systems"

کتاب “Tectonics and Sedimentation: Implications for Petroleum Systems”


نویسنده:  Dengliang Gao


سال انتشار: ۲۰۱۳


توضیحات:

تأثیر تکتونیک (زمین ساخت‌شناسی) بر رسوب‌سازی و تجمع هیدروکربن در بین سبک های ساختاری کششی ، لغزشی و انقباضی متفاوت است. پرداختن به نقش سبک های مختلف ساختاری و رسوب سینتکتونیک در سیستم های نفتی برای دستیابی به ارزیابی پتانسیل هیدروکربن حوضه های رسوبی ضروری است.

کتاب “Tectonics and Sedimentation: Implications for Petroleum Systems” با ۱۸ فصل به اندازه کافی کوچک است که می تواند بر تعامل بین سیستم های تکتونیکی ، رسوبی و نفتی تمرکز کند. با این وجود به اندازه کافی بزرگ است که می تواند تنوع سبک های ساختاری را در حوضه های مهم رسوبی نفت خیز در سراسر کره زمین پوشش دهد ، از جمله غرب آفریقا ، آفریقای شرقی ، برزیل شرقی ، شرق ایالات متحده آمریکا ، خلیج مکزیک ، دریای چین جنوبی ، قطب شمال روسیه و دریای مدیترانه.

کتاب “Tectonics and Sedimentation: Implications for Petroleum Systems” با بررسی آغاز می شود و سپس با مطالعات موردی دنبال می شود و با یک فصل حاوی مروری کلی به پایان می رسد. از نویسندگان فصل‌های مختلف خواسته شده است تا مقالات خود را به طور مناسب ارائه دهند. بنابراین ، متن كتاب بیشتر شبیه به یك کتاب منسجم و موضوعی است تا یك مجموعه گردآوری شده از مقاله های مستقل.

 

کتاب "Tectonics and Sedimentation: Implications for Petroleum Systems"

سرفصل بخش‌های مختلف این کتاب پرفروش به قرار زیر است:

۱ Dynamic Interplay among Tectonics, Sedimentation, and Petroleum Systems: An Introduction and Overview

۲ Tectonics and Sedimentation in Extensional Rifts

۳ Comparison of Structural Styles and Giant Hydrocarbon Occurrences within Four Active Strike-slip Regions

۴ Large-scale Tectonic Controls on the Origin of Paleozoic Dark-shale Source-rock Basins

۵ Tectonic Evolution of the Outer High of Santos Basin, Southern Sao PauloPlateau, Brazil, and Implications for Hydrocarbon Exploration

۶ Structural Framework of Lower Cretaceous Half Grabens in the Presalt Section of the Southeastern Continental Margin of Brazil

۷ Linked Extensional-compressional Tectonics in Gravitational Systems in the Equatorial Margin of Brazil

۸ Hydrocarbon Prospectivity in Mesozoic and Early–Middle Cenozoic Rift Basins of Central and Northern Kenya, Eastern Africa

۹ Tectonic Control on Hydrocarbon Accumulation in the Intracontinental Albertine Graben of the East African Rift System

۱۰ Cross-regional Intraslope Lineaments on the Lower Congo Basin Slope, Offshore Angola (West Africa)

۱۱ Structural Correlation between the Northern Calcareous Alps (Austria) and the Transdanubian Central Range (Hungary)

۱۲ The South Chukchi Sedimentary Basin (Chukchi Sea, Russian Arctic)

۱۳ Interaction of Oligocene–Miocene Deep-water Depositional Systems with Actively Evolving Structures

۱۴ A Case Study of Three-dimensional Fold and Growth Sequence Development and the Link to Submarine Channel-structure Interactions in Deep-water Fold Belts

۱۵ Deep-water Exploration in Atlantic Morocco: Where Are the Reservoirs?

۱۶ Lithospheric Flexure and Related Base-level Stratigraphic Cycles in Continental Foreland Basins

۱۷ Forebulge Migration

۱۸ The Evolution of the South China Sea Basin in the Mesozoic–Cenozoic and Its Significance for Oil and Gas Exploration: A Review and Overview


از طریق لینک زیر می‌توانید این عنوان ارزشمند و کاربردی را تهیه نمایید.

Tectonics and Sedimentation: Implications for Petroleum Systems

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در زمین شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *