گازسولفيد هيدروژن H2S – بخش آخر

12 خواندن ثانیه
0
678
گازسولفيد هيدروژن H2S – بخش آخر

چگونگي عملكرد و درمان مسموميت های گاز H2S

مقدمه

درمان گاز كشنده و خطرناك H2Sكه بيهوشي و قطع تنفس از علائم بارز آن است با اين اهداف صورت
مي گيرد.

• باز گرداندن تنفس به حالت عادي با استفاده از روش كمكهاي اوليه .هر چه سريعتر بايستي از دستگاه تنفس مصنوعي استفاده گردد.
• درمان خارش(تحريك) چشم و غشاي مخاطي دستگاه تنفسي حاصل از تماس با گازH2S بايستي با بهره گيري از روشهاي درماني و زير نظر پزشك انجام گيرد.
• عمليات زهر زدايي با استفاده از پادزهرها و زير نظر پزشك انجام گيرد.

باز گرداندن تنفس به حالت عادی

بايستي هر چه سريعتر فرد مسموم را در حالي كه دستگاه تنفس مجهز به كپسول هوا را روي بيني و دهان
او قرار داده ايم از منطقه خطر خارج كنيم.
در اين روش بايستي از Buddy System استفاده شود. حداقل دو نفر، نفر اول مشغول عمليات نجات و نفر دوم بيرون از منطقه خطر بايستي مراقب عمليات باشد تا در موقع لزوم وارد شود
سريعا با كلينيك و فرد ماهر در انجام امور كمكهاي اوليه تماس بگيريد.
توجه :در عمليات فرار هيچ گاه نبايد از ماسك فرار بعنوان تجهيزات حفاظتي استفاده كنيم .براي خارج كردن فرد مسموم از منطقه خطر بايستي از دستگاه تنفسي مجهز به كپسول هوا استفاده شود.
دهان فرد مسموم را بررسي نماييد (در صورت وجود دندانهاي مصنوعي، آدامس و يا هر شيئ خارجي ديگر) آنها را خارج نماييد .اگر فرد مسموم در حال نفس كشيدن است او را در حالت استراحت گذاشته و در صورت امكان از دستگاه اكسيژن استفاده نماييد .اگر تنفس قطع گرديده و يا به سختي انجام مي گيرد
با بهره گيري از روش تنفس مصنوعي ريه هاي فرد مسموم ار از هواي آلوده تخليه نماييد .براي جلوگيري از مسموميت امداد رسان قبل از شروع تنفس دهان به دهان با فشردن سينه فرد مسموم سعي كنيد تا گاز را از ريه هاي فرد خارج نماييد .براي بهبود وضعيت تنفس به محض اينكه خود مسموم نفس كشيدن را آغاز نمود در صورت وجود از دستگاه تنفس مصنوعي اكسيژن استفاده نماييد. اگر انجام چنين كاري غير ممكن بود بايستي فرد مسموم را به منطقه اي كه هواي سالم دارد منتقل نماييم و بعد از بررسي دهان مسموم (به روشي كه در بالا ذكر شد) فوراً از دستگاه اكسيژن استفاده كنيم.
نقش اكسيژن در درمان مسمومين گاز H2Sبسيار حياتي است. اين روش سريعترين روش مواجهه با خطرات استنشاق گاز H2Sمي باشد .سپس فرد مسموم را در حالت استراحت گذاشته و از سرد شدن بدن او جلوگيري نماييد مطابق با دستورالعمل هاي مرتبط پزشكي فرد مسموم را از منطقه دور كنيد.

درمان اثرات حساسيت زا و التهاب آور گاز H2S

اگر آْلودگي چشمي صورت گرفت بايستي چشمها را بمدت ۱۰دقيقه با آب تميز شست .اگر ورم ريوي مشاهده شد و يا اين مورد احتمال داده مي شود استنشاقadrenocortical steroids aerosols به همراه اكسيژن توصيه مي شود .

زهر زدایی كردن

روشهاي درماني براي زهر زدايي موجود مي باشد اما انجام آن نيازمند دقت ويژه و علم پزشكي است .پس اينگونه عمليات بايستي توسط پزشك طرف قرارداد و يا EPI محلي صورت گيرد .

تجهيزات پزشكی و كمكهاي اوليه

• دستگاه تنفس اكسيژن
• بازدمنده اكسيژن
• كيت كمك هاي اوليه شامل
• محلول شستشوي چشمي
• تجهيزات معمولي كمكهاي اوليه
• Adrenocorticoid براي تزريقبارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در ایمنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *