تعیین تراوایی نسبی چاه تولیدی با در نظر گرفتن پارامترهای گوناگون

1 دقیقه خواندن
0
288
تعیین تراوایی نسبی چاه تولیدی با در نظر گرفتن پارامترهای گوناگون

تعیین تراوایی نسبی چاه تولیدی با در نظر گرفتن نوع سیال، ناهمگنی سازند و ضریب پوسته

 

DETERMINATION OF RELATIVE PERMEABILITY FROM WELL PRODUCTION BY CONSIDERATION OF FLUID TYPE, FORMATION HETEROGENEITY, AND SKIN FACTOR

برآورد دقیق تراوایی نسبی برای بررسی تطابق و سازگاری تاریخچه مخزن و تصمیم گیری و مدیریت موثر مخزن الزامی است. این اطالاعات همچنین برای طراحی، پیاده‌سازی و نظارت بر فرآیندهای ازدیاد برداشت ضروری‌اند. مطالعات موجود در این عنوان، روشی موثر برای بدست آوردن داده‌های تراوایی نسبی که خود به طور مستقیم از داده‌های تولید چاه در مخازن نفتی بدست می آیند، است.

تعیین تراوایی نسبی چاه تولیدی با در نظر گرفتن نوع سیال، ناهمگنی سازند و ضریب پوسته یا DETERMINATION OF RELATIVE PERMEABILITY FROM WELL PRODUCTION BY CONSIDERATION OF FLUID TYPE, FORMATION HETEROGENEITY یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اکلاهاما است که توسط احمد الیاسری ارایه شده وشامل ۶ بخش است.

از طریق لینک دانلود رایگان زیر میتوانید این عنوان ارزشمند و کاربردی را دانلود نمایید.

سرفصل بخشهای مختلف این پایان‌نامه به شرح زیر است:

۱)BACKGROUND

۲)REVIEW OF THE TOTH ET AL. METHOD FOR DETERMINATION OF RELATIVE PERMEABILITY FROM WELL PRODUCTION DATA

۳)GENERATION OF SIMULATED WELL PRODUCTION DATA BY A COMMERCIAL RESERVOIR SIMULATOR

۴)EVALUATION OF THE TOTH ET AL. METHOD FOR RADIAL FLOW USING SIMULATED PRODUCTION DATA                                                                                                                                                                           

۵)CONSIDERATION OF SKIN FACTOR AND HETEROGENEITY DURING THE ESTIMATION OF RELATIVE PERMEABILITY CURVES FOR UNSTEADY STATE RADIAL DISPLACEMENT

۶) MODIFICATION AND GENERALIZATION OF THE TOTH ET AL. METHOD FOR COMPRESSIBLE AND INCOMPRESSIBLE FLUIDS AND EVALUATION BY MEANS OF A RESERVOIR SIMULATOR

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در مخازن هیدروکربوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *