کتاب تحریک مخزن Reservoir Stimulation

2 دقیقه خواندن
0
294

تحریک مخزن یا stimulation و استخراج مصنوعی یا artificial دو فعالیت اصلی مهندس بهره برداری در نفت و صنایع مرتبط هستند. هدف اصلی تحریک، افزایش ارزش دارایی با تحویل سریع‌تر سیال نفتی و یا افزایش بازیابی اقتصادی نهایی است .​کتاب تحریک مخزن یا Reservoir Stimulation موضوعات لازم برای درک مبانی و جنبه‌های عملی طراحی و اجرا را پوشش می‌دهد. این کتاب شامل ۲۰ بخش است که هر بخش این کتاب دارای نویسنده‌ای مجزاست که توسط Ahmed S. Abou-Sayed گردآوری شده است. اسامی نویسندگان در لیست سرفصل بخش‌ها، در زیر آمده است.

از طریق لینک دانلود رایگان زیر میتوانید این کتاب ارزشمند و کاربردی را دانلود نمایید.

سرفصل بخش های مختلف این کتاب عبارتند از :

۱) Reservoir Stimulation in Petroleum Production ( Michael J. Economides and Curtis Boney )

۲) Formation Characterization: Well and Reservoir Testing ( Christine A. Ehlig-Economides and Michael J. Economides )

۳) Formation Characterization: Rock Mechanics ( M. C. Thiercelin and J.-C. Roegiers )

۴) Formation Characterization: Well Logs ( Jean Desroches and Tom Bratton )

۵) Basics of Hydraulic Fracturing ( M. B. Smith and J. W. Shlyapobersky )

۶) Mechanics of Hydraulic Fracturing ( Mark G. Mack and Norman R. Warpinski )

۷) Fracturing Fluid Chemistry and Proppants ( Janet Gulbis and Richard M. Hodge )

۸) Performance of Fracturing Materials ( Vernon G. Constien, George W. Hawkins, R. K. Prud’homme and Reinaldo Navarrete )

۹) Fracture Evaluation Using Pressure Diagnostics ( Sunil N. Gulrajani and K. G. Nolte )

۱۰) Fracture Treatment Design ( Jack Elbel and Larry Britt )

۱۱) Fracturing Operations ( J. E. Brown, R. W. Thrasher and L. A. Behrmann )

۱۲) Post-Treatment Evaluation and Fractured Well Performance ( B. D. Poe, Jr., and Michael J. Economides )

۱۳) Introduction to Matrix Treatments ( R. L. Thomas and L. N. Morgenthaler )

۱۴) Formation Damage: Origin, Diagnosis and Treatment Strategy ( Donald G. Hill, Olivier M. Liétard, Bernard M. Piot and George E. King )

۱۵) Additives in Acidizing Fluids ( Syed A. Ali and Jerald J. Hinkel )

۱۶) Fundamentals of Acid Stimulation ( A. Daniel Hill and Robert S. Schechter )

۱۷) Carbonate Acidizing Design ( J. A. Robert and C. W. Crowe )

۱۸) Sandstone Acidizing ( Harry O. McLeod and William David Norman )

۱۹) Fluid Placement and Pumping Strategy ( J. A. Robert and W. R. Rossen )

۲۰) Matrix Stimulation Treatment Evaluation ( Carl T. Montgomery and Michael J. Economides

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *