انواع نفت های خام

12 خواندن ثانیه
0
341

طبقه بندی نفتهای خام به روش های مختلفی صورت می‌گیرد که ژئوشیمیست ها و زمین شناسان نفت، بر پایه ارتباط نفت خام و سنگ مادر و تکامل نفت، این طبقه بندی را انجام می دهند. بدین ترتیب نفت های خام بر پایه ارتباط نفت خام ها بر پایه ساختمان مولکولی هیدروکربن های موجود در نفت خام و وجود عناصر گوگرد، نیتروژن و اکسیژن به شش گروه زیر تقسیم شده اند؛

۱) نفت های خام پارافینی.

۲)نفت های خام نفتنی.

۳)نفت های خام پارافینی _ نفتنی.

۴)نفت های خام آروماتیک متوسط.

۵)نفت های خام سنگین آروماتیک نفتنی.

۶)نفت های خام سنگین آروماتیک آسفالتی.

نفت‌های خام پارافینی

فرمول کلی پارافین ها CnH۲n+۲ می باشد که ساده ترین و سبکترین این گروه متان با فرمول CH۴ می باشد.
از C۵ تا C۱۵ در حرارت و فشار عادی مایع می باشند.هیدروکربن های با بیش از ۱۵ اتم کربن به شدت گرانرو می باشند و حالت واکس های جامد به خود می‌گیرند .
پارافین ها دو نوع می باشند که یکی از آن ها شامل مولکول با زنجیره مستقیم یا عادی(n-paraffin) و دیگری مولکول ها با زنجیر شاخه دار که ایزوپارافین(iso-paraffin )می نامند.
نفت های این گروه بیش از ۴۰ درصد هیدروکربن پارافینی ،کمتر از ۵۰ درصد هیدروکربن های نفتنی و کمتر از ۵۰ درصد هیدروکربن های آروماتیک دارند.

نفت‌های خام نفتنی

نفتن با فرمول عمومی CnH۲n می باشد.
این گروه از نفتن ها بیش از ۴۰ درصد هیدروکربن نفتنی کمتر از ۵۰ درصد هیدروکربن های پارافینی و کمتر از ۵۰ درصد هیدروکربن های آروماتیک دارند.

نفت‌های خام پارافینی-نفتنی

این نفت ها کمتر از ۵۰% هیدروکربن های آروماتیک و ۱۰_۴۰ درصد هیدروکربن های پارافینی و همین مقدار هیدروکربن های نفتنی دارند.

نفت‌های خام آروماتیک متوسط

آروماتیک ها بر خلاف نفتن ها و پارافین ها، نسبت به هیدروژن غیر اشباع هستند و ساختمان آن ها بر پایه یک حلقه شش اتمی کربن است مثل بنزن C۶H۶.
هیدروکربن های آروماتیک در فشار و حرارت عادی مایع هستند. آنها در نفت سبک به مقدار کمی وجود دارند ولی در نفت های سنگین فراوانند.
نفت های خام این گروه از ۹۰_۵۰ درصد هیدروکربن های آروماتیک و از ۵۰_۱۰ درصد هیدروکربن های پارافینی و کمتر از ۴۰ درصد هیدروکربن های نفتنی دارند.

نفت‌های خام سنگین آروماتیک آسفالتی

رزین ها و آسفالتین ها گروه ترکیبات پیچیده می باشند که اغلب به ترکیبات NSO معروف هستند،زیرا حاوی اتم های O وS و N می باشند که بعضی از آنها جانشین کربن حلقه آروماتیک می شوند.
این ترکیبات بالاترین وزن مولکولی را دارند و سنگین ترین اجزای تشکیل دهنده نفت های خام می باشند.
نفت های خام این گروه بیش از ۶۵ درصد هیدروکربن های آروماتیک، کمتر از ۲۵ درصد هیدروکربن های نفتنی و کمتر از ۱۰ درصد هیدروکربن های پارافینی دارند.

نفت‌های خام سنگین آروماتیک نفتنی

این دسته از نفت ها از ۷۵-۵۰ درصد هیدروکربن های آروماتیک، ۵۰-۱۰ درصد هیدروکربن های نفتنی و کمتر از ۴۰ درصد هیدروکربن های پارافینی تشکیل شده اند.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اکتشاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *