زمین شناسی نفت

0 خواندن ثانیه
0
309

تقسیم بندی مناطق از لحاظ پتانسیل نفتی

? از نظر پتانسیل نفتی، مناطق مختلف را به سه گروه تقسیم می نمایند که عبارتند از :

۱) مناطق غیر محتمل

۲) مناطق محتمل

۳) مناطق قطعی نفت

❗در ادامه به تشریح هریک از مناطق می پردازیم.

مناطق غیر محتمل نفتی

مناطقی هستند که فقط از سنگ های آذرین، متامرفیک و یا رسوبات غیردریایی که فاقد مواد آلی هستند، تشکیل شده است.
افزون بر این، مناطق بسیار قدیمی مربوط به کامبرین و قبل از آن، ولو آنکه در معرض رویدادهای آتشفشانی و متامرفیسم هم قرار نگرفته باشند، به علت محدودیت ارگانیسم های زنده جزء مناطق غیر محتمل منظور می گردند.
در ایران، اطراف مناطق آتشفشانی و متامرفیک نظیر امتداد محور سنندج -سیرجان در قسمت های شرقی و جنوب شرقی کشور مثل جنوب خراسان و حواشی کویرلوت، آذربایجان در اطراف سهند و سبلان و سایرمناطقی که سپرهای پرکامبرین گسترش دارند،از جمله مناطق غیرمحتمل از نظر پتانسیل های نفتی کشور در نظر گرفته می شوند.

مناطق محتمل

مناطقی هستند که رسوبات دریایی در آن ها ساخته شده اند و عواملی که با تشکیل و تجمع نفت مغایرت داشته باشند، در آن ها دیده نمی شوند ولی به علت محدود بودن فعالیت های اکتشافی وجود نفت به طور قاطع و صددرصد تایید نشده است.
جنوب دریای خزر در این جزو این مناطقی است که وجود نفت در میدان های نفتی غنی قفقاز در مغرب و میدان های مستقل گاز در ترکمنستان در شمال خزر و بهره‌برداری از نفت شمال خزر مؤید این نکته اند.

مناطق قطعی نفت

مناطقی هستند که از هر جهت برای تشکیل و ذخیره مواد هیدروکربنی مناسب بوده و این مواد در آن ها کشف و شناخته شده اند.
ضخامت زیاد رسوبات دریایی و شرایط مناسب ساختمانی و چینه شناسی، همه مؤید وجود نفت در آن مناطق می باشند.
در این مناطق وجود هیدروکربن و میزان آن توسط حفاری های متعدد و بررسی های تکمیلی مخزن به اثبات رسیده است.
حوضه ی زاگرس در جنوب و غرب، کپه داغ در شمال شرق ایران، اطراف قم در شمال مرکز ایران جزو این مناطق هستند.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اکتشاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *