شکل گسترش نفت

0 خواندن ثانیه
0
256

نحوه گسترش نفت 

 توده های نفتی بر حسب آن که در سطح زمین ظاهر شوند و یا در داخل طبقات زیر زمینی مدفون و محبوس شده باشند به دو گروه زیر تقسیم می شوند:
۱) گسترش های سطحی 
۲) گسترش های زیر زمینی 
❗در ادامه به صورت کامل به تشریح هریک از دو گروه می پردازیم.

گسترش های سطحی 

نفت از راه های گوناگون به اشکال مختلف به سطح زمین می رسد.
مواد نفتی در محل های مساعد از طریق شکستگی و بازشدگی به سطح زمین می رسند و بر آن جاری می شوند که از آن جا گسترش های سطحی گاز یا مایع را تشکیل می دهند و اگر اجسام آلی در لابه لای درز و شکاف و ترک طبقات تغییر شکل یافته و سخت شده باشند به صورت گسترش سطحی جامد ظاهر می شوند.

 انواع گسترش های سطحی نفت 

 گسترش سطحی نفت به صورت زیر دسته بندی می شوند :
۱) گسترش سطحی به صورت مایع و گاز:
در این نوع گسترش های سطحی مواد هیدروکربنی به صورت مایع و گاز، همراه با مواد تخریب یافته سر راه به سطح می رسند که به صورت های زیر مشاهده می شوند:
➕ چشمه های نفتی
➕گل فشان ها و جریان های گلی
۲) گسترش سطحی جامد:
مواد نفتی جامد و واجد شرایط اقتصادی هم در طبیعت یافت می شوند. در پاره ای از موارد این نوع گسترش های سطحی به صورت مایعات بسیار غلیظ و گاهی هم به شکل خمیری دیده می شوند، این قبیل نفت ها تحت نام های تار، آسفالت، موم، پیچ و قیرهای سخت و شکننده می باشند.انواع گسترش های سطحی جامد عبارتند از:
➕نفت های جامد پراکنده
➕مجتمع های نفتی رگه ای
➕شیل های نفتی

چشمه های نفتی 

?اکثر چشمه های نفتی، بر اثر خروج تدریجی نفت از یک مخزن اصلی که نسبتا نزدیک به سطح زمین است، تشکیل می شوند.
?یک سری از چشمه های نفتی از توده های نفتی ای منشأ می گیرند که در اثر گسل خوردگی ها و یا شکستگی ها، از مخزن اصلی جدا شده و در محل دیگری، به صورت مخازن فرعی، جمع و انباشته شده اند. میدان نفتی مسجد سلیمان نمونه ای از این چشمه های نفتی است.
?چشمه های نفتی به ندرت با مخازن زیر زمینی نفت ارتباط دارند و ارتباطی بین این قبیل از نشانه های سطحی و مخازن اصلی نفت نمی توان در نظر گرفت و فقط شواهدی بر وجود نفت در منطقه هستند.
?معمولا از چشمه ها، نفت و یا گاز همراه آب خارج می شود. در این حالت نفت روی آب شناور است و گاز متصاعد شده هم در هوا پراکنده می شود.
?بعضی از چشمه های نفتی دارای اهمیت اقتصادی می باشند، مانند مناطقی نظیر نفت شهر، تنگ بیجا، دشت لالی، مسجد سلیمان، دره خرسون، میدان نفتون در ایران.

گل فشان ها و جریان های گلی 

?گل فشان ها گاز های پرفشار در حال فورانی هستند که همراه آب، گل، خرده سنگ ها و گاهی اوقات هم نفت مایع، از مجاری که به سطح زمین راه باز کرده اند، خارج می شوند. و معمولا در مناطقی گسترش می یابند که طبقات زیر زمینی از رسوبات تخریبی کم مقاومت و به هم ناپیوسته مثل گراول، ماسه، سیلت و رس تشکیل شده باشند.
?فشار زیاد خروج گل فشان ها موجب ایجاد چین های دیابیری سطحی و کوچک در مقیاس منطقه می شود.
?شباهت مکانیسم گل فشان ها به فوران آتشفشانی باعث شده است که به آن ها آتشفشان های رسوبی بگویند.
?گل فشان ها هم مانند چشمه های نفتی می توانند در مطالعات اکتشافی به عنوان راهنما و دلیل کافی بر وجود مخازن نفت و گاز منظور شوند.

نفت های جامد پراکنده

? نفت آغشته به مواد رسوبی در مجاورت اتمسفر به تدریج اکسید شده و سخت می شود.
?این مواد یا در حوضه های رسوبی با سایر مواد ته نشین شده محفوظ شده و نهشته می گردند که این نوع را گسترش های سطحی اولیه می گویند .
?یک حالت دیگر این است که در ابتدا به صورت نفت مایع واردرسوبات شده و ضمن هوازدگی جامد و سخت می شوند که این نوع را گسترش های سطحی تغلیظ شده گویند.
?منشأ نفت های جامد می تواند از بقایای چشمه های نفتی باشد.

مجتمع های نفتی رگه ای

? حفره ها و فضاهای داخل طبقات را گروهی از هیدروکربورهای جامد به صورت رگه هایی اشغال کرده اند.
?این مواد با وجود شباهت به یکدیگر عبارتند از :آسفالت، گرامیت، گیلسونیت، من جک، آلبریت و غیره نامیده می شوند.
? تقریباً تمام این قیرها به صورت توده ها یا لایه های سیاه رنگ با شکستگی های صدفی مشخص می شوند و بعضی از انواع آن ها در سولفور دو کربن محلول و برخی دیگر غیر محلول اند.
?برای استخراج و استفاده از این نوع منابع لازم است آن ها را حرارت دهند.

شیل های نفتی 

? شیل نفتی لفظی کلی برای دسته ای از سنگ هاست که به قدر کافی مواد آلی غنی (کروژن) در آن ها وجود داشته باشد.
?نفت شیل نه سنگ است نه نفت بلکه خاک آهک داری است که شامل ترکیباتی مانند کروژن می باشد.
?زمانی که این ماده تا دماهای بالا حرارت داده می‌شود ماده نفت مانندی بدست می‌آید که از آن می توان استفاده کرد.
? نفت شیل در پهنه وسیعی از طبیعت از آب های شیرین گرفته تا برکه ها و دریاچه های نمکی، چاله های ژرف بین صفحات قاره ای ذخیره شده، همچنین آن ها را می توان در اطراف باتلاق های رسوبی، برکه های کم عمق یا دریاچه ها یافت.

گسترش‌های نفتی زیرزمینی

گسترش های مواد نفتی در زیرزمین در مقاطع قائم و همچنین پهنه های جغرافیایی، بر اساس اصول زمین شناسی ولی عمدتا از نظر ارزش اقتصادی آن ها طبقه بندی می گردند که عبارتند از ؛
۱) مخزن نفتی 
ساده ترین کل جمع یک ذخیره نفتی در زیرزمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است. می تواند محتوای نفت یا گاز یا هردو باشد. مخازن عمده (major) به طور قراردادی به مخازنی می گویند که بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت ذخیره داشته باشد.
۲) میدان نفتی 
وقتی چند مخزن در وضعیت مشترک و خاص زمین شناسی اعم از ساختمانی و یا چینه شناسی قرار گرفته باشند، چنین گروه مخازن را میدان نفتی گویند. مخازن مختلفی که در یک میدان قرار دارند ممکن است در افق های مختلف استراتیگرافیک در یک ساختمان طاقدیسی واقع شده و یا در محل های مختلف ولی در یک مجموعه ی رسوبی _چینه ای مشخص گستردگی پیدا کرده باشند.
بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اکتشاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *