پوش سنگ (Cap Rock)

6 خواندن ثانیه
0
434

تعریف پوش سنگ 

?پوش سنگ (Cap rock) یا Seal سنگی ناتراوا است که از حرکت رو به بالای هیدروکربن در مخزن جلوگیری می کند و باعث به تله افتادن نفت و سیالات مهاجرت کننده می شود.
?مهمترین پوش‌سنگ ها به ترتیب اهمیت عبارتند از :
۱) تبخیری ها 
۲) آواری ها 
۳) کربنات ها 

پوش سنگ تبخیری 

? سنگ های تبخیری مانند انیدریت و نمک مهمترین پوش سنگ ها هستند.
?یکی از خواص مهم سنگ های تبخیری از جمله نمک این است که وقتی تدفین می شوند در اثر دما و فشار طبقات فوقانی خاصیت پلاستیک پیدا می کنند. یعنی در اثر فشار های وارده دچار شکستگی نمی شوند و حالت خمیری به خود می گیرند. این مسئله منجر به انعطاف‌پذیری قابل ملاحظه آن ها به عنوان سدهای تراوایی و باعث به تله افتادن هیدروکربن ها می شود.

پوش سنگ آواری 

? سنگ های آواری مانند شیل می توانند پوش سنگ های خوبی تشکیل دهند.
?اکثر میادین بزرگ جهان (giant oil field) دارای پوش سنگ های شیلی هستند.
?شیل ها پس از تبخیری ها در درجه دوم اهمیت هستند و در مناطقی که از نظر تکتونیکی فعالیت بالایی دارند نسبت به سنگ های کربناته شکننده، بهتر عمل می کنند.
?دیگر سنگ های آواری که در اثر سیمان شدن یا تراکم به سنگ های ناتراوا تبدیل شده اند نیز می توانند نقش پوش سنگ را ایفا کنند.

پوش سنگ کربناته 

? سنگ های کربناته هم می توانند در صورت عدم داشتن تخلخل و تراوایی مانع فرار هیدروکربن شوند.
?کربنات ها و مخصوصاً سنگ های دولومیتی به شدت شکننده هستند و در مناطقی که از نظر تکتونیکی فعال هستند، ممکن است در اثر نیروهای وارده دچار شکستگی شده و خاصیت پوش سنگی آن ها از بین رود.

نیروهای درگیر در مرز پوش سنگ مخزن 

? نیروی های درگیر در مرز پوش سنگ عبارتند از:
۱) فشار مویینگی یا Capillary Pressure :
هرچه اندازه منافذ بیشتر باشد فشار مویینگی نیز بالا خواهد بود. یکی از خواص مهم پوش‌سنگ ها این است که به علت منافذ بسیار ریز دارای فشار مویینگی بالایی هستند که این امر مانع فرار هیدروکربن می شود.
۲) نیروی شناوری یا Buoyancy :
که در مهاجرت جانبی یا هیدروکربن به سمت بالا عمل می کند.
۳) نیروهای هیدرودینامیکی رو به بالا :
منجر به مهاجرت و جابجایی هیدروکربن می شود.
۴) نیروهای هیدرودینامیکی رو به پایین :
منجر به توقف حرکت رو به بالای هیدروکربن و به تله افتادن آن می شود.
بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اکتشاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *