روش های حفاری از نظر فشار سیال با فشار سیال مخزن

0 خواندن ثانیه
0
185

انواع روش های حفاری از نظر فشار سیال با فشار سیال مخزن 

? حالت های مختلف حفاری از نظر مقایسه فشار سیال حفاری با فشار سیال مخزن به صورت زیر می باشد :
۱) حفاری فراتعادلی 
۲) حفاری کم فشار 
۳) حفاری متوازن 
۴) حفاری با جریان سیال 
۵) حفاری زیر تعادلی 

حفاری فراتعادلی

? در این نوع حفاری، فشار ایستایی اعمال شده توسط ستون عمودی سیال حفاری در بالای سازند مورد نظر از فشار سازند بیشتر است.
? این عمل سبب می شود که چاه کنترل شده و موجب عدم بازگشت سیال سازند به سطح و عدم اعمال فشار بازگشتی به سطح توسط سازند شود.
?حفاری فراتعادلی به صورت معمول برای حفاری اغلب چاه ها در سراسر دنیا استفاده می شود.

حفاری کم فشار 

? در این نوع حفاری، تلاش بر این است تا جایی که به میزان کم یا به طور متوسط فشار به صورت فراتعادلی باشد.
? به منظور حفظ کنترل چاه، جریان یا فشار نباید به سمت سطح وجود داشته باشد همچنین باید از مقدار فشار فراتعادلی که بر سازند اعمال می شود، کاسته شود. اما این روش غالباً در سازندهای تخلیه شده و کم فشار مورد استفاده قرار می گیرد.
? عملیات حفاری کم فشار در برخی موارد با استفاده از سیستم های پایه آبی کم چگال بدون مواد جامد، سیستم های پایه روغنی سبک یا نسبتا سنگین یا سیستم های پایه آبی یا آب گازدار انجام می شود که در این حالات چگالی به اندازه کافی برای حفظ فشار فراتعادلی موردنظر بالا بوده ولی در عین حال فشار فراتعادلی کل نیز کاهش یافته است.

حفاری متوازن 

? در حفاری متوازن متصدی عملیات تمام تلاش خود را برای برای حفظ توازن دقیق بین فشار سازند و مجموع فشار ایستایی و فشار اصطکاکی که سیال حفاری اعمال می کند به کار می بندد.
? به طور ایده آل، هیچ جریانی نباید به سمت سطح وجود داشته باشد.
? حفظ و کنترل چنین فشار ظریفی، به خصوص در عملیات های پیچیده و طولانی، مانند چاه های حفاری افقی غیر ممکن بوده و در نتیجه در برخی از قسمت های چاه عملیات تا حدی،هم فراتعادلی و هم زیر تعادلی خواهد شد.

حفاری با جریان سیال 

? حفاری با جریان سیال به حفاری گفته می‌شود که در آن، سازند فشار کافی برای ایجاد فشار زیر تعادلی در تمام یا بخشی از چاه با استفاده از سیال حفاری پایه آبی یا پایه روغنی معمولی دارد.
? این شرایط در برخی از سازندهای دارای فشار بالا با استفاده از گل پایه آبی و در برخی از سازند های کم فشار با استفاده از گل کم چگال تر پایه روغنی می تواند ایجاد شود.
? حفاری با جریان سیال گاهی حفاری بدون کنترل نامیده می شود، زیرا متصدی عملیات کنترل مستقیمی بر چگالی سیال، جز هنگام استفاده از دانه های پرچگال برای کنترل فشار ندارد.

حفاری با جریان سیال 

? حفاری با جریان سیال به حفاری گفته می‌شود که در آن، سازند فشار کافی برای ایجاد فشار زیر تعادلی در تمام یا بخشی از چاه با استفاده از سیال حفاری پایه آبی یا پایه روغنی معمولی دارد.
? این شرایط در برخی از سازندهای دارای فشار بالا با استفاده از گل پایه آبی و در برخی از سازند های کم فشار با استفاده از گل کم چگال تر پایه روغنی می تواند ایجاد شود.
? حفاری با جریان سیال گاهی حفاری بدون کنترل نامیده می شود، زیرا متصدی عملیات کنترل مستقیمی بر چگالی سیال، جز هنگام استفاده از دانه های پرچگال برای کنترل فشار ندارد.
بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در حفاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *