انواع لوله هاي جداري

34 خواندن ثانیه
0
473

انواع لوله هاي جداري

حفاري نمودن يك چاه با يك قطر مته ثابت و سپس تكميل نمودن آن بوسيله يك اندازه لوله از سطح تا عمق مورد نظر بسيار ارزانتر خواهد بود. با اين حال وجود لايه هاي پر فشار، سازندهاي سستِ شكننده و شيل هاي داراي خاصيت متورم شوندگي در اعماق مختلف، راندن لوله هاي جداري را براي حفاري نمودن اين قسمت ها و رسيدن به عمق نهائي (TD) ضروري  مي نمايد. بنابراين لوله هاي جداري با اندازه هاي مختلف براي پوشاندن  قسمت هاي متفاوت درون چاه رانده مي شوند كه در نهايت حالت مخروطي شكلي (Tapered Shape) را به چاه خواهد داد.

انواع لوله هاي جداري به شرح زير مي باشند:

  • Conductor Pipe
  • Surface Casing
  • Intermediate Casing
  • Production Casing
  • Liner Casing

Conductor Pipe:

در ایران پس از تعیین محل چاه نخست پی زیر دکل و حوضچه زیر سکو (Cellar) را آماده و پس از کندن حفره ای کم عمق، حدودا ۱٫۵ متر، لوله ای به قطر ۳۰ یا ۴۲ اینچ، موسوم به لوله راهنما (Conductor Pipe) در حفره نصب و پیرامون آن را با سیمان می پوشانند. دلیل نصب این لوله ایجاد مسیری برای برگشت گل و پر کردن چاه و محافظت پی زیر دکل می باشد.

Surface Casing:

لوله های جداری سطحی یا Surface Casing جهت جلوگیری از ریزش سازندهای سستِ شکننده، که در هنگام حفاری قسمت های کم عمق با آنها مواجه می شویم، رانده می شود. این لوله جداری باید در سازندهای مناسب و سختی نظیر سنگ آهک نصب شود. این عمل ما را از عدم شکست سازند قرار گرفته در کفشک پس از شروع به حفاری مجدد مطمئن می نماید. همچنین جداری سطحی برای ممانعت از فوران های ممکن در اثر وجود گاز سطحی درهنگام حفاری و نصب BOP کاربرد دارد. نقطه مناسب برای نصب لوله جداری سطحی به گونه ای انتخاب می گردد تا از لایه های دارای هرزروی، ماسه های حاوی آبهای زیرزمینی، لایه های هیدروکربنی سطحی و قسمت منحنی (Buildup Section) در چاه های انحرافی محافظت نماید. اندازه معمول این جداری در ایران ۸/۵-۱۸ اینچ است.

Intermediate Casing:

لوله های جداری میانی معمولا در زیر یا بالای سازندهای پر فشار، جهت نشت بندی (Seal off) روی لایه های دارای هرزروی زیاد و برای محافظت از سازندهای نمکی یا شیلی نصب
می گردند. اطمینان از موفقیت آمیز بودن سیمانکاری پشت این لوله های جداری برای جلوگیری از ارتباط لایه های هیدروکربنی زیرین با سازندهای دارای آب زیرزمینی بالایی بسیار حائز اهمیت می باشد. جهت جلوگیری از شکسته شدن سازندهای شکننده در اثر ستون سیمان اعمالی در هنگام سیمانکاری این لوله های جداری می توان از عملیات سیمانکاری چند مرحله (Multi-Stage Cementing) استفاده نمود. اندازه معمول این جداری در ایران      ۱۳-۳/۸ اینچ است.

Production Casing:

لوله جداری تولیدی آخرین رشته جداری رانده شده در درون چاه است. این رشته برای مجزا کردن لایه های تولیدی، کنترل سیال تولیدی مخزن و اجازه دادن برای تولید از لایه های خاص مخزن به کار می رود. عملیات تکیل چاه در درون این رشته انجام می شود. اندازه معمول این رشته ۸/۵-۹ اینچ است.

Liner:

لوله آستری یا Liner نوعی از رشته های جداری است که به سطح نمی رسد. لوله آستری توسط مجموعه ای از Packer و Slips به نام Liner Hanger در درون رشته جداری میانی آویزان قرار می گیرد. در نمونه هایی از تکمیل چاه ها که در آنها لوله آستری استفاده می گردد، Liner و لوله جداری میانی به عنوان رشته جداری تولیدی ایفای نقش می نمایند. بدلیل قرار گرفتن لوله های آستری در قسمت انتهایی چاه و آویزان بودن این لوله ها از درون رشته جداری میانی مهمترین معیار طراحی آنها، مقاومت در برابر فشار مچالگی (Collapse Pressure) موجود در قسمت تحتانی چاه است.

 

  • Production Liner: این نوع آستری به جای راندن یک رشته کامل جداری جهت مجزا کردن لایه های تولیدی مخزن یا لایه های معین در هنگام تزریق (گاز و یا آب) استفاده می گردد.
  • Tie-Back Liner: قسمتی از رشته لوله های آستری است که از عمق قبلی Liner Hanger تا سطح ادامه می یابد. این لوله آستری می تواند بدون سیمانکاری نیز استفاده شود
بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در حفاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *