اثر انبارش دهانه چاه «Wellbore Storage Effect»

2 خواندن ثانیه
0
178

 اثر انبارش دهانه چاه «Wellbore Storage Effect»

اثر انبارش دهانه چاه از اینکه دبی جریانی در سطح سریعاً با دبی جریان در سازند به چاه یکی شود جلوگیری می‌کند. در ابتدای تولید، جریان در سطح به دلیل تراکم‌پذیری سیال در چاه می‌باشد. بعد از گذشت مدتی این اثر ناچیز شده و دبی پایین چاه به سمت دبی تولیدی سطح میل می‌کند. تا زمانیکه اثر انبارش باقی باشد پاسخ‌های فشاری و داده‌هایی که ثبت می‌شوند حاوی اطلاعات مفید مخزن نمی‌باشد.

اثر انبارش تابعی از حجم چاه، تراکم‌پذیری سیال، دانسیته سیال و … می‌باشد. در آزمایش ساق مته یا DST به دلیل نصب پکر و ایزوله کردن چاه حجم سیال کم می‌باشد در نتیجه اثر انبارش کم است.

پارامتر مؤثر دیگر تراکم‌پذیری سیال است. هر عاملی که باعث تغییر در تراکم‌پذیری شود مثل دما و جدایی فازها باعث تغییر در اثر انبارش می‌شوند. در حالت کلی هر چقدر که تراکم‌پذیری بیشتر باشد اثر انبارش نیز بیشتر است پس در گازها اثر انبارش بیشتر از نفت می‌باشد.

زمانیکه داده‌های مشتق فشار را بررسی می‌کنیم خط با شیب یک نشانه اثر انبارش می‌باشد. زمانیکه داده‌ها شروع به انحراف می‌کنند زمانیست که دبی سطح با دبی مخزن به چاه یکی می‌شود. به عنوان یک ضریب اطمینان برای اینکه شروع داده‌های مخزن را تعیین کنیم در نمودار لاگ لاگ به انداره  ۱٫۵ سیکل جلوتر می‌رویم.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در حفاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *