نمودارگیری (Logging) – بخش اول

32 خواندن ثانیه
0
452
نمودارگیری (Logging)

نمودارگیری (Logging)

تقریباً تمام نفت و گازی که امروزه از مخازن نفتی و گازی استخراج می شوند در شرایط طبیعی خود در خلل و فرج موجود در سنگ مخزن قرار دارند. بنابراین شناخت سنگ مخزن و کسب اطلاع بیشتر از لایه های تولید کننده در جهت بهسازی و توسعه بهره‌برداری و افزایش راندمان تولید تأثیر بسیاری خواهد داشت.
یکی از روش های متداول برای جمع آوری اطلاعات لازم و تحقیق راجع به سنگ مخزن، نمودارگیری Logging از داخل چاه ها می باشد.این نمودارها به وسیله ابزار بخصوصی که تحت کنترل و توسط سیم رابط به داخل چاه فرستاده می شوند تهیه می گردند .
بدیهی است هریک از نمودارها مصرف خاصی داشته و قسمتی از مجهولات را روشن می‌کند .لذا به منظور تجزیه و تحلیل کامل سنگ مخزن و لایه تولیدی و بعضی مشخصات سیال موجود در لایه ،لازم است که نمودارهای مختلف تهیه گردند .
جنسیت سنگ مخزن ،نوع سیال موجود در سنگ ،درصد خلل و فرج،دما و فشار لایه های مختلف از جمله اطلاعاتی هستند که توسط نمودارها کسب می گردند .

انواع Log ها

? انواع Log ها یا نمودارهای چاه پیمایی عبارتند از ؛

۱) منحنی SP

۲) نمودار CRL

۳) نمودار LL, DLL

۴) نمودار Induction Logging

۵) نمودار Micro Log

۶) نمودار صوتی Sonic Log

۷) نمودار چگالی سنگ مخزن FDL

۸) نمودار نوترونی CNL

۹) نمودار اشعه گاما

۱۰) نمودار TDT

۱۱) نمودار تولید داخلی چاه

۱۲) نمودار سیمان بندی VDL & CBL

? لازم به یادآوری است که در اکثر مواقع نتایج نهایی را در رابطه با مقایسه دو یا چند نمودار به دست می آورند .
❗️ لازم به ذکر است که در اینجا مختصراً موارد استفاده از نمودارهای بالا ذکر می‌شود.

منحنی (SP  (The Spontaneous Potential Curve

این نمودار به همراه نمودار دیگری که اکثرا نمودار مقاومت (Resistivity Log) می باشد تهیه می گردد. (با نمودارهای دیگر نظیر نمودار صوتی Sonic Log نیز همراه می‌شود.)
اطلاعات زیر را می توان از منحنی SP کسب نمود؛

➕ محل لایه های دارای قابلیت نفوذ

➕ محدوده لایه‌های فوق و رابطه آن ها با یکدیگر

➕ مقدار مقاومت آب موجود در سنگ مخزن Rw

➕ نشانه هایی از وضع کیفی لایه‌های شیل سنگ

این نمودار بر حسب میلی ولت در مقابل عمق (متر) رسم می شود. منحنی رسم شده هر چه در جهت میلی ولت بالاتر (سمت راست) حرکت کند وجود شیل سنگ را محرز می کند و هرچه به طرف حداقل میلی ولت (سمت چپ) حرکت کند دلیل وجود ماسه می باشد.
موضوع مهم در مورد این نمودار اینست که بایستی حتماً در حین تهیه آن در داخل چاه سیالی که هادی جریان الکتریسیته می باشد وجود داشته باشد.

 نمودار (CRL Log (Conventional Resistivity

به کمک این نمودار، مقاومت لایه های سنگ مخزن در مقابل جریان الکتریسیته اندازه‌گیری می گردد و توسط آن می توان ضخامت لایه ها را اندازه‌گیری نمود.
نمودار روی محور مختصات یا محور های عمق (متر) و مقاومت (اهم متر) رسم می گردد.
به کمک این نمودار ضخامت حقیقی لایه ها که در محاسبه Sw به کار می‌رود، اندازه‌گیری می‌شود.

نمودار (LL, DLL  (The Laterolog & Dual Laterolog

در حقیقت این نمودارها با دقت بیشتری قابلیت هدایت الکتریسیته را در سنگ مخزن و لایه های آن اندازه‌گیری می نمایند و به همین ترتیب موقعیت سیال های موجود در لایه ها از نظر قدرت هدایت الکتریسیته مشخص می‌شود.
به کمک این نمودار ضخامت لایه ها نیز اندازه‌گیری می گردد.
این مجموعه نمودارها از سایر نمودارهای دیگر که مقاومت سنگ مخزن و لایه ها را بررسی می نمایند، دقت بیشتری دارد.

 نمودار Induction Logging

مجموعه این نمودارها مقاومت (R) در مقابل الکتریسیته و قابلیت هدایت لایه ها و سنگ مخزن را مشخص می نمایند. بخصوص زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که گل حفاری موجود در چاه مخلوطی از مواد نفتی باشد(Oil base Mud)
در حقیقت فایده اصلی آن ها نشان دادن ضخامت لایه ها می باشد و به کمک آن و با توجه به مقاومت مخصوص طبقات، درجه اشباع سنگ مخزن نیز قابل محاسبه می باشد.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اکتشاف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *