نمودارگیری (Logging) – بخش دوم

18 خواندن ثانیه
0
587

نمودارگیری (Logging)

نمودار Micro Log

جهت مشخص کردن لایه های نفوذپذیر و حتی در شرایط بخصوص اندازه‌گیری تخلخل مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار Rxo (مقاومت ناحیه اشغال شده بوسیله گل حفاری) نیز توسط این لاگ قابل اندازه‌گیری می باشد.

نمودار صوتی Sonic Log

? این نمودار عبارت است از تغییرات زمان در حرکت یک موج صوتی در یک فوت از سنگ مخزن نسبت به عمق آن سنگ مخزن، و از آن اطلاعات مختلفی را می توان کسب نمود از جمله :

۱) محاسبه درصد تخلخل سنگ مخزن

۲) در ارتباط با سایر نمودارها در جهت یافتن اطلاعات مربوط به لایه های سنگ مخزن

۳) در جهت مشخص کردن جنس لایه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

۴) در مطالعات مربوط به لایه های با فشار زیاد از آن استفاده می شود.

یکی از راه های محاسبه تخلخل (Porosity) با استفاده از نمودار صوتی به صورت زیر (تصویر ۱) می باشد. که در رابطه زیر :

۱) تخلخل سنگ مخزن: Φ

۲) زمان خوانده شده بر روی نمودار: Δt Log

۳) زمان عبور موج صوتی از داخل مواد موجود در سنگ مخزن: Δt ma

۴) زمان عبور موج از سیال مجاور با دستگاه که بستگی به سرعت سیال دارد: Δt f

❗️ تمام زمان ها برحسب sec/ft μ می باشند.

? جدول مقدار Δt ma نسبت به جنس ماده موجود به صورت زیر (تصویر ۲) می باشد.

نمودار چگالی سنگ مخزن (FDL (The Formation Density Log

کاربرد مهم آن در محاسبه درجه تخلخل است، لیکن در شناخت نوع سنگ مخزن، بررسی محل گاز چگالی هیدروکربن ها، وجود پلمه سنگ در لایه ها و نیز پاره ای موارد دیگر مورد استفاده دارد.

نمودار نوترونی CNL

این نمودار نیز مانند اکثر نمودار ها در جهت یافتن و محاسبه تخلخل مورد استفاده قرار می گیرد.
موضوع مهم در مورد آن این است که حساسیت زیادی به هیدروژن دارد، لذا فضای خالی داخل سنگ مخزن را که پر از آب و نفت باشد به خوبی مشخص می کند، بخصوص در شناخت محل وجود نفت در لایه مورد استفاده قرار می گیرد.
در رابطه با این نمودار استفاده از نمودار های چگالی و صوتی در بیشتر موارد الزامی است.

نمودار اشعه گاما (The Gamma Ray Log)

اکثر موارد برای یافتن محل وجود شیل مورد استفاده قرار می گیرد.
بعضی اوقات در جهت یافتن وجود مواد رادیواکتیو در سنگ مخزن نیز بکار می رود که در حقیقت خاصیت اصلی آن نیز همین موضوع است. به همین علت نیز می توان از آن دریافتن محل زغال سنگ در لایه ها نیز استفاده برد.
این نمودار را می توان در چاه های دارای لوله جداری نیز تهیه کرد. (در حین تعمیر چاه مورد استفاده قرار می گیرد.)

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اکتشاف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *