نمودار گیری (Logging) – بخش سوم

20 خواندن ثانیه
0
559

نمودارگیری (Logging)

نمودار (TDT (Thermal Decay Time Log

مورد استفاده اصلی این نمودار در یافتن محل تماس آب و نفت است.
در حقیقت حساسیت دستگاه تهیه کننده این نمودار در وجود کلر است. که بدیهی است که در آب موجود در لایه ها به صورت مختلف (کلروسدیم ،کلرومنیزیم و…)یافت می شود .
در محاسبات مربوط به سطح تماس آب لازم است موقعیت این نمودار با نمودارهای دیگر نظیر Gamma Ray و CNC مقایسه گردد.
با توجه به حساسیت آن در مقابل کلر، اگر مقدار کلر کم باشد و بخصوص تخلخل کمتر از ۱۵%باشد می بایست که در جواب های این نمودار شک کرد.

نمودار تولید داخلی چاه (The Production Logging)

این نمودار در حقیقت با توجه به نتایج نمودارهای دیگری که جزء مجموعه آن می باشد تهیه می گردد.
در مشخص کردن محل تولیدی چاه، درصد تولید لایه ها و محل تولید گاز و آب همراه نفت مورد استفاده قرار می گیرد.
❗️ در ادامه شرح مفصل تری از نحوه تهیه این نمودار و موارد استفاده آن بیان می شود .

نمودار سیمان بندی (VDL & CBL Cement Bond Log)

پس از جایگزین کردن لوله های پوششی (Liner and Casing) در داخل چاه، به پشت آن ها سیمان پمپ می شود.
این سیمان عمدتا در رابطه با قطع ارتباط لایه های حفاری شده و همچنین استحکام بخشیدن به ایستادگی لوله های فلزی پمپ می گردد.
موقعیت این سیمان بندی بسیار مهم است زیرا بد بودن وضع آن باعث ارتباط لایه ها از پشت دیواره فلزی چاه می شود.(اکثراً به خاطر وجود شیار و ترک و یا کم بودن و همگن نبودن سیمان، آب و یا گاز تحت شرایطی به داخل لایه تولیدی نشت می نماید.)
بررسی وضع سیمان از این لحاظ به کمک این نمودار انجام می گیرد.

مجموعه نمودارهای تولیدی Production Combination Tools) PCT)

این مجموعه نمودارها در حقیقت نوع سیال تولیدی دمای داخل چاه، محل لایه های تولید کننده و مقدار تولید آن ها و همچنین اطلاعاتی از وضع داخلی چاه نیز کسب شود.
جهت تهیه هرنمودار ابزار بخصوصی نیز به کار می‌رود که این ابزار با یکدیگر متصل شده و به صورت یک مجموعه در می آیند و سپس این مجموعه ابزار توسط سیم و تحت کنترل به داخل چاه فرستاده می‌شوند.
ابزار این مجموعه که تهیه نمودارهای مختلف را باعث می شوند عبارتند از:

دبی سنج

چگالی سنج

دماسنج

فشار سنج

قطر سنج

➕ به علاوه مجموعه فوق همیشه همراه ابزار مشخص کننده محل اتصال لوله های جداری چاه (Collar Locator) نیز می باشد.

مجموعه نمودارهای تولیدی Production Combination Tool) PCT)

بعضی از موارد استفاده از این مجموعه نمودارها عبارتند از ؛

در چاه هایی که از لایه های مختلف تولید می کنند، محل تولید و درصد تولید هر لایه نیز بررسی و محاسبه می گردد.

پیش و قبل از اسید زدن به چاه و در جهت بررسی اینکه کدامیک از لایه ها فعال تر شده اند و یا اصولاً آیا همگی لایه ها تولید می نمایند یا به عللی مسدود هستند.

در مورد چاه های تزریقی به منظور مشخص کردن نحوه تزریق به لایه ها نیز به کار می روند.

در مواقعی که چاه تولید آب و یا گاز ناخواسته می نماید، در جهت یافتن و یا مشخص کردن محل تولید آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

به منظور بررسی قدرت تولیدی چاه با در نظر گرفتن فشار داخلی چاه نیز استفاده می گردند.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اکتشاف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *