ادوات درون چاهی-Blind Box و Star Bit و Impression Block

8 خواندن ثانیه
0
38
ادوات درون چاهی-Blind Box و Star Bit و Impression Block

Blind Box

Blind Box قالب فلزي توپري است كه بعلت شكل خاص و سنگيني وزن در مـواقعي كـه نياز به اعمال ضربه هاي سنگين (جهت راندن چيزي ، شكستن پينهاي كالت مربوط به پكر) و جهت قطع كردن سيم باقي مانـده روي Rope socket از آن استفاده مي شود.

ادوات درون چاهی-Blind Box و Star Bit و Impression Block

Star Bit

اين وسيله نوع پيشرفته Blind Box مي باشد كه داراي تيغه هاي مخـصوص با زاويه ۴۵ درجه كه به شكل ستاره مي باشند و جهت بريـدن يـا شكـستنذناخالصي هاي ديواره داخلي لوله جداري بكار مي رود.

ادوات درون چاهی-Blind Box و Star Bit و Impression Block

مارك زن یا Impression Block

در مانده يابي مورد استفاده قرار مي گيـرد و جـنس آن سـربي مـي باشد. چنانچه ديد صحيحي از مانده و اندازه آن نداشته باشند ، توسط آن روي مانده ضربه وارد كرده و نقش مانده روي قسمت سربي مي افتد و اندازه قطـر مانـده جهت انتخاب Overshotمناسب يا ايده صحيح جهت انتخاب ابزار مناسب را در اختيار اپراتور قرار مي دهد.

ادوات درون چاهی-Blind Box و Star Bit و Impression Block

تهيه و تنظيم:
حسنعلي رياضي پور


ادوات درون چاهی

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *