ادوات درون چاهی- Hydrostatic Bailer و Wire Finder و Wire Line Grab

8 خواندن ثانیه
0
52
ادوات درون چاهی- Hydrostatic Bailer و Wire Finder و Wire Line Grab

Hydrostatic Bailer

اين نوع شن جمع كن (Hydrostatic Bailer) به هنگامي كه سطل شـني مفيـد واقـع نـشود مـورد استفاده قرار مي گيرد و آن هنگامي است كه توده شن سفت و آميخته با مواد واكسي باشد . اين نوع شن جمع كن با فشار داخلي آتمسفريك به درون چـاه فرستاده مي شود . موقعي كه به توده شن مي رسد با چند ضربه به طرف پائين پين برنجي مخصوص شكسته شده و پيستون آزاد شده بطرف بـالا حركـت و توده شن بعلت اختلاف فشار زياد وارد محفظه مي شود . يك شير يك طرفـه در پائين محفظه قراردارد كه مانع ريزش شن به هنگام بالا كشيدن سطل مـي گردد.

ادوات درون چاهی- Hydrostatic Bailer و Wire Finder و Wire Line Grab

Wire Finder یا سيم ياب

از اين ابزار جهت خم و گرد كردن سر سيم چاه پيمايي قطـع شـده در درون چاه استفاده مي شود تا اين امكان را بوجود آورد تا در عمليات بعد با استفاده از Grab سيم را گرفته و بالا كشيد.

ادوات درون چاهی- Hydrostatic Bailer و Wire Finder و Wire Line Grab

Wire Line Grab یا سيم گير

اين ابزار جهت گرفتن و بالا آوردن سيم بريده شـده در چـاه از آن اسـتفاده مي شود . اين وسيله داراي شاخكهايي است كه با توجه به قطر لوله مي تواند ۲ ، ۳ و يا ۴ شاخه باشد . معمولاً براي لوله هاي با قطر داخلي ۲اينچ دو شاخه و لوله هاي ۷ اينچ ۴ شاخه استفاده مي شود.

ادوات درون چاهی- Hydrostatic Bailer و Wire Finder و Wire Line Grab

نكتـه : اين وسيله هميشه همراه با Pulling از نوع JDC بدرون چـاه رانـد ه مي شود چرا كه در صورت گير كردن داخل چاه با ضـربه بطـرف پـائين پينهاي آن شكسته شده و ساير ابزار بالا بيايد.

ادوات درون چاهی- Hydrostatic Bailer و Wire Finder و Wire Line Grab


تهيه و تنظيم:
حسنعلي رياضي پور


ادوات درون چاهی

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *