ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling

22 خواندن ثانیه
0
55
ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling

Landing Nipple

ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling

قطعه ای لوله مانند که در مکانهای خاصی از رشته تکمیلی نصب می شود . این قطعه دارای جایگاهی بـرای نشـستن PLUGو مسدود کردن چاه است . امکان نصب وسایل دیگری مثل کاهنده های درون چاهی و وسایل اندازه گیری دما و فشار نیز به شرط داشتن LOCKمخصوص در آن وجود دارد.
LANDING NIPPLE از دو قسمت تشکیل شده است:
• قسمت LOCK
• قسمت SEAL

موارد استفاده از LANDING NIPPLE

• نصب توپک در عمق مورد نظر
• جایگاهی برای نصب شیرایمنی درون چاهی
• محل مناسب برای بستن چاه در اعماق مختلف
• محلی مناسب برای نصب کاهنده های درون چاهی
• محلی مناسب جهت امکان تست رشته تکمیلی در حین راندن درون چاه
• محلی مناسب برای نصب ابزار مناسب جهت خواندن دما و فشار چاه
• امکان تولید از لایه های مختلف
• امکان نصب شیر ایمنی عمقی و ایمن کردن چاه در حوادث غیرمترقبه

انواع LANDING NIPPLE

SELECTIVE NIPPLE •

در این نوع LANDING NIPPLEها می توان مجرابندها را با همـان انـدازه از آنهـا عبـور داده و بـه دلخواه در هر کدام که خواستیم آن را نصب کنیم .

ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling

NO – GO NIPPLE •

وجه تمایز این نشمینگاه وجود تکیه گاهی است که PLUGروی آن نشسته و پائین تر نمی رود . این تکیه گاه در بعضی مدلها در پائین قسمت صیقل داده شده و در برخی در بالا قرار می گیرد. از ایـن نـشیمنگاه بـه شرط رعایت قطر انتخاب به گونه ای است که کمترین قطر در انتهای رشته تکمیلی قرار می گیرد.

ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling
ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling
ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling

SCSSV LANDING NIPPLE •

از این نمونه جهت قرار دادن شیرایمنی درون چاهی در داخل آن بکار می رود . شیرایمنی درون چاهی طی عملیات خاص چاه پیمایی در درون آن قرار گرفته و با اتصال مخصوص که دارد توسط کنترل لاین از سطح کنترل می گردد.

ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling
ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling
ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling

FLOW COUPLING

در جایی که تغییرات قطر داشته باشیم از قطعه لوله ای که ضخامت بیشتری از لوله مغزی چاه دارد و نیز از استحکام بالایی برخوردار است استفاده می شود . معمولاً در دو طرف PACKERو دو طرف LANDING NIPPLESاز آن استفاده می شود .
در تغییرات قطر جریان از LAMINAR به TURBULENT نزدیک می شود و بالا رفتن سرعت سیال باعث خوردگی شدید می شود . این تغییرات سرعت و تجمع جریان در دو طرف مکانهایی که کاهش قطر داشته باشیم بوجود می آید . برای جلوگیری از این معضل از FLOWCOUPLING استفاده می شود .
معمولاً دو شاخه از این وسیله را در دو طرف مسیری که تغییرات قطر می باشد استفاده می کنند .
در چاههای تولیدی شاخه کوتاه در پائین LANDING NIPPLEو شاخه بلند در بالای آن قرار می گیرد و در چاههای تزریقی جهت این دو عوض می شود.

ادوات تکمیل چاه-Landing Nipple و Flow Coupling

تهیه و تنظیم: حسنعلی ریاضی پور


ادوات تکمیل چاه

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *