انواع تکمیل چاه – Artificial Lift

26 خواندن ثانیه
0
2,340
انواع تکمیل چاه – Artificial Lift

Artificial Lift

وقتی فشار مخزن جهت رساندن سیال به سطح کافی نباشد ، فرازآوری مصنوعی Artificial Lift بکار گرفته می شود .
روشهای گوناگونی جهت این عمل بکار برده می شود .

• ROD PUMPLIFTS

برای چاههای با تولید کم یا متوسط در حدود ۲۰۰۰بشکه در روز کاربرد دارد

انواع تکمیل چاه – Artificial Lift

KEYCONSIDERATION

• HYDROULIC PUMP LIFT


برای چاههایی که در OFFSHORE می باشند و نفت سنگینی دارند مناسب می باشد .
سه نوع از این پمپ مورد استفاده قرار می گیرند .
PISTON .1 که در چاههای عمیق کاربرد دارد.
JET .2 جایی که میزان گاز کم می باشد کاربرد دارد.
TURBINE .3

انواع تکمیل چاه – Artificial Lift

KEYCONSIDORATION

GAS LIFT

انواع تکمیل چاه – Artificial Lift

فرازآوری با گاز بصورت پیوسته برای چاههایی که دارای PIو BHPبالایی دارند استفاده می شود .
فرازآوری گاز بصورت مقطعی برای چاههایی که شرایط ذیل را دارند مورد استفاده قرار می گیرد :
• کمBHP ، کمPI
• PIکم ، BHPبالا
• PIبالا ، BHPکم
در این عملیات گاز باعث پائین آمدن ویسکوزیه نفت درون چاه می شود .
پائین آمدن ویسکوزیه سیال باعث کاهش اصطکاک و انبساط گاز باعث تولید انرژی پتانسیل می شود .
میزان تولید مایع از ۳۰۰تا ۴۰۰۰شبکه در روز در داخل لوله مغزی خواهد رسید . در صورتیکه چـاه CASING FLOW باشد تا ۲۵۰۰۰بشکه در روز نیز تولید خواهد رسید.

KEYCONSIDORATION

PLUNGER LIFT

انواع تکمیل چاه – Artificial Lift

برای چاههای فاقد آب و تولید گاز کم مناسب می باشد . پلانجر توسط گاز فعال شده و در صورت قطع تولید چاه پلانجر نیز از کار خواهد افتاد.

KEYCONSIDORATION

ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP

انواع تکمیل چاه – Artificial Lift

برای تولید بالا از چاههای با GORپائین و مخازنی با درجه حرارت زیـر ۲۵۰°Fکـاربرد دارد . از ایـن روش بـرای چاههایی با درصد آب بالا و مخازن زیر اشباع استفاده می شود.

KEYCONSIDORATION

انواع تکمیل چاه – Artificial Lift
انواع تکمیل چاه – Artificial Lift

تهیه و تنظیم: حسنعلی ریاضی پور


انواع تکمیل چاه یا Well Completion

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *