رشته تکمیلی حومه شهری(Urban Completion)

1 دقیقه خواندن
0
1,615
رشته تکمیلی حومه شهری(Urban Completion)

رشته تکمیلی حومه شهری(Urban Completion)

هدف از طراحی و تکمیل رشته تکمیلی حومه شهری بهره گیری از شیر ایمنی عمقی می باشد (۳SV(SUBSURFACE SAFETY VALVE این وسیله تحـت الارضی جهـت جلـوگیری از هرگونـه رخداد و خطر برای حفظ جان مردم و پاسداری از چاه حومه شهری ، مرزی ، دریایی نصب شده و در صورت بروز نشت یا فوران از شیرآلات یا خطوط جریانی سرچاه ، جریان چاه را از ۶۰متری عمق چاه قطع نمـوده و چـاه را ایمـن مـی سازد . کیفیت این تکمیل در مواقعی که چاه دچار مشکل می شود خود را نمایان می سازد در صورت عدم تجهیز چاه به آن مهار فوران و آتش سوزی ممکن است تا ماه ها بطول انجامد و خسارات جبران ناپذیر جانی و مـالی در پـی داشـته باشد لذا شایسته است که کلیه چاه های حومه شهری ، مرزی ، دریایی و چاه های مهم به این صورت تکمیل شوند .
• آرایش رشته تکمیلی حومه شهری :
۱٫ SHOE
2. NO GO NIPPLE
3. 1 JT TUBING
4. PACKER
5. 1 JT TUBING
6. EXPANSION JOINT
7. 1 JT TUBING
8. FLOW COUPLING)SHORT JOINT)
9. 3 SV LANDING NIPPLE
10.FLOW COUPLING)LONG JOINT)
11. 5 OR 6 JT TUBING W/FLUTED COUPLING
12. 1/4 CONTROL LINE & CLAMPS & BAND STRAP & SWAGE
13. FLUTED ADAPTOR
14. TUBING HANGER

• تمهیدات قبل از راندن رشته تکمیلی

۱٫کلیه وسایل و اجزاء رشته تکمیل از دو هفته قبل دریافت شده باشند.

۲٫لوله های مغزی و کلیه اجزاء رشته تکمیلی از لحاظ طول ، قطر بیرونی و درونی ، وزن چک شوند و از کلیه اجزاء (RABBIT) مناسب عبور داده شود.

۳٫گروه های ذیل یک روز قبل از آغاز عملیات جهت تست و بررسی وسایل حضور داشته باشند :
– گروه وایرلاین (wire line)
– گروه خدمات سرچاهی (well head)
– گروه آچار (tong crew)
– یک دستگاه پمپ تراک با گروه

۴٫بعد از آماده شدن شرایط چاه جهت راندن رشته تکمیلی باید محل نصب پکر ) (PACKERتوسط SCRAPERمناسب به خوبی تمیز شود و سیال قسمت بالای پکر با آب PHبالا یا گازوئیل به همراه ماده ضدخوردگی پر شود . (معمولاً در این تکمیل S.S.Dاستفاده نمی شود و در همین مرحله باید فضای حلقوی بالای پکر را از سایل ضدخوردگی پر نمود) و در هنگام لوله بالا کلیه لوله ها را L/Dکنید.

۵٫در صورتیکه چاه روی هرزوری بود مرتباً چاه را با PACKER FLUID پر نمایید.

نحوه راندن رشته تکمیلی حومه شهری (URBAN COMPLETION STRING)

۱٫کفشک قاطری : سه نمونه کفشک ممکن است استفاده شود :
a.کفشک کارخانه ای ساده : که عمدتاً ساخت شرکت های CAMCO , OTIS , BAKER و… می باشند .
b.کفشک کارخانه ای متصل به : NO GOکه عمدتاً ساخت شرکت های BAKER , OTIS می باشند .
c.کفشک های دست ساز : که در محل تهیه می شوند و باید خصوصیات ذکر شده در کفشک KICK OFF را داشته باشند .

۲٫پستانک نارونده انتهای رشته تکمیلی همراه با مسدود کننده و یک شاخه لوله مغزی در سطح تست شوند و سپس در چاه رانده شوند . فضای بالای پلاگ را با پیل غلیظ پر نمایید .

۳٫دنباله توپک را طبق برنامه در چاه برانید و تست فشار را انجام دهید .

۴٫توپک را با احتیاط به بقیه STRINGمتصل کرده و در چاه برانید.(معمولاً توپک مورد استفاده از نوع قابل بازیافت می باشد).

۵٫لوله کشویی که بسته به طول رشته تکمیلی ممکن است کوتاه یا بلند باشد را با تبدیلات مورد نیاز و مسدود کردن انتهای آن تست کنید .
با اعمال فشار لوله کشویی بصورت کاملاً باز در می آید و در صورت سالم بودن در همین مرحله توسط پین آن را کالیبره کنید (SHEAR PIN) دقت شود که تعداد این پین ها با توجه به میزان وزن لازم جهت بریدن آنها انتخاب شود در ابتدا وزن رشته تکمیلی را تا بالای لوله کشویی حساب کنید و کمی کمتر از این وزن پین بردارید . بعد از کالیبره کردن لوله کشویی و حصول اطمینان از سالم بودن آن ، ضمن کنار گذاشتن مسدود کننده و پلاگ لوله کشویی را در چاه برانید .

۶٫لوله های مغزی مورد نیاز را طبق برنامه درون چاه برانید توجه کنید که رشته تکمیلی حومه شهری بعلت کوتاه بودن و حذف S.S.Dبصورت یک جا تست می شود و اعمال فشار در STRINGمنجر به ست شدن پکر می شود . بنابراین این رشته در حین راندن تست نمی شود .

۷٫پستانک مربوط به جایگاه نصب شیرایمنی را همراه با جایگزین شیر ایمنی و پلاگ درون آن را در سطح آزمایش فشار نمایید و پس از حصول اطمینان از سالم بودن آن را در چاه برانید.

در دو طرف ۳SV LANDING NIPPLE از Flow Coupling استفاده کنید. در چاه‌های تولیدی شاخه بلندتر در بالا ۳SV قرار می گیرد و در چاه های تزریقی برعکس .

۹٫ضمن راندن ۳SV LANDING NIPPLE کنترل لاین ” ۱/۴ را به محل مخصوص متصل نمایید و با آزمایش فشار از سالم بودن محل اتصال و کنترل لاین ” ۱/۴ مطمئن شوید .

۱۰٫توسط BAND STRAP , CLAMPS و استفاده از FLUTED COUPLING ضمن مهار کامل کنترل لاین ” ۱/۴ لوله ها را طبق برنامه در چاه برانید در بین لوله ها از FLUTED COUPLING استفاده نمایید و در دو طرف هر FLUTED COUPLINGاز کلمپس و BAND STRAPاستفاده کنید . جهت اتصال FLUTED COUPLINGناچارید COUPLINGمربوط به لوله ها را باز کنید . برای هر شاخه لوله نیز دو عدد کلمپس و BAND STRAP استفاده کنید تا کنترل لاین کاملاً مهار شود.

۱۱٫هر چند شاخه یک بار لوله ها را پر کنید توصیه می شود بالای پلاگ NO GO با پیل غلیظ پر شود تا در هنگام بیرون آوردن پلاگ دچار مشکل نشوید . رشته تکمیلی را به آرامی در چاه برانید هر گونه ترمز و شوک ناگهانی ممکن است باعث نصب شدن ناخواسته پکر شود .

۱۲٫در حین راندن توصیه می شود ۱۰۰۰ PSIفشار بصورت محبوس در کنترل لاین ” ۱/۴نگه داشته تا در صورت بروز اشکال در حین راندن عملیات را متوقف کرده و بعد از برطرف کردن مشکل رشته تکمیلی را به درون چاه برانید .

۱۳٫پس از راندن لوله های مغزی بالای پکر (معمولاً در رشته های کوتاه ۵تا ۶شاخه می باشند) آویزه لوله مغزی را به همراه FLUTED ADAPTORروی آخرین شاخه ببندید و کنترل لاین ” ۱/۴را بریده (معمولاً ۲تا ۳متر اضافه می برند که چنانچه مشکلی در اتصال پیش آمده یا قسمت انتهای در برخورد با بدنه داخلی B.O.Pصدمه دید از اضافه آن استفاده کنند) و توسط SWAGEدر جای خود نصب کنید . (معمولاً در این تکمیل از لوله کشویی با استروک کوتاه EXPANSION JOINTاستفاده می شود).

۱۴٫کل مجموعه را توسط LANDING JIONT تا بالای TUBING HEAD SPOOL پایین ببرید فاصله TUBING HANGER تا T.H.SPOOL در زمان نصب پکر باید اندازه نصف EXPANSION JIONT و STROKE باشد.

۱۵٫پس از قرار گرفتن رشته تکمیلی بالای T.H SPOOL توسط SLIPS و ELEVمجموعه را نگه داشته و این های فشار را برپا کنید و پس از تست و حصول از سالم بودن لاین های فشار توسط پمپ تراک شروع به اعمال فشار نمایید . فشار را به صورت تدریجی و مرحله به مرحله (هر مرحله ۵۰۰ PSI) بالا ببرید تا توپک در فشار خاص خودش نصب شود . پس از نصب توپک فشار تا حداکثر مقدار توصیه مشده بالا ببرید و حدود ۵-۱۰دقیقه صبر کنید چنانچه کاهش فشاری مشاهده نشد فشار را به آرامی ترخیص کنید .

۱۶٫با اعمال ۲۰ KLBS اضافه کشش از نصب شدن توپک اطمینان حاصل کنید .

۱۷٫رشته تکمیلی را به آرامی به سمت پایین حرکت دهید پین های مربوط به لوله کشویی در این لحظه بریده می شود و بعد از آنکه لوله کشویی به اندازه نصف استروک بسته شد T.HANGERروی T.H.SPOOL قرار می گیرد .

۱۸٫فضای حلقوی را تا ماکزیمم ۱۵۰۰ PSI آزمایش فشار کنید تست نهایی رشته تکمیلی را انجام داده و سپس TIE DOWN SCEW را ببندید . پیچ های آویزه مغزی را بصورت ضربدری ببندید تا آویزه مغزی در مرکز چاه قرار گیرد.

LANDING JOINT .19 را پسگرد نمایید و از چاه خارج نمایید.

۲۰٫مسدود کننده مربوط به جایگزین شیر ایمنی را درون آن نصب کنید .

۲۱٫درون آویزه مغزی مسدود کننده قرار دهید و آزمایش فشار را بین TBG HGR , BLIND RAMS انجام دهید .

۲۲٫شیرهای فوران گیر را پایین آورید .

۲۳٫تست نهایی کنترل لاین ” ۱/۴را انجام دهید .

۲۴٫تاج چاه را برپا و آزمایش فشار نمایید .

۲۵٫مسدود کننده را از آویزه مغزی خارج کنید.

LUBRICATOR, B.O.P .26 گروه چاه پیمایی را برپا کرده و پلاگ درون دامی را خارج کنید.

۲۷٫ ۱۰۰۰ PSI فشار به کنترل لاین اعمال نموده و دامی را خارج کنید اگر فشار صفر شد مسیر کاملاً سالم است. پیشنهاد می شود جهت اطمینال از تمیزی مسیر روغن ۲تا ۳لیتر در کنترل لاین پمپ کنید تا مسیر عاری از هر گونه مواد زائد شود .

۲۸٫پلاگ درون NO GOرا خارج کنید .

۲۹٫مجدداً جایگزین شیر ایمنی را در جای خود نصب کنید .

۳۰٫در صورت لزوم چاه جریان داده شود و اطلاعات جریانی را ثبت نمایید .

۳۱٫دامی را خارج نموده و شیر ایمنی را جایگزین آن نمایید .

۳۲٫معمولاً نصب ۳SV بعد از ترخیص دکل و به درخواست مهندس بهره برداری انجام می شود


رشته تکمیلی زنده سازی(Kick Off Completion)
بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *