رشته تکمیلی گازی و نفتی محافظ و نحوه راندن آن

2 دقیقه خواندن
0
2,105
رشته تکمیلی گازی و نفتی محافظ و نحوه راندن آن

رشته تکمیلی گازی و نفتی محافظ

این نوع تکمیل خاص چاه هایی است که سیال تولیدی آنها حاوی H2S یا CO2 و یا اینکه چاه گازی است می باشد. در واقع هدف از راندن این گونه رشته تکمیلی حفاظت از لوله های جداری می باشد. بدیهی اسـت کـه ایـن لولـه هـا غیرقابل تعویض و تعمیر بوده و عمر یک چاه بستگی به استقامت و تداوم این لوله ها دارد . H2S و CO2 در شـرایط مخزن به صورت محلول می باشند اما در شرایط تولید با افت فشار و دما در اثر تولید ، این گازها آزاد شده و با رطوبـت موجود تشکیل اسید داده و باعث خوردگی شدید می شوند. بکار بردن لوله های مغزی و تجهیـزات درون چـاهی ضـد خوردگی تا حد زیادی نیاز چاه به تعمیر را به تعویق می اندازد.
چنانچه از شیر درون چاهی در SIDE POCKET MANDREL استفاده شود می توان از فضای حلقوی مواد ضدخوردگی را درون فضای حلقوی پمپ نمود. این مواد از طریق شیر تزریق بصورت فیلم نازکی روی سـطح داخلـی لوله های مغزی نشسته و از تماس مستقیم سیالات تولیدی چاه با لوله ها جلوگیری می نمایند . این تکنیـک چنانچـه بصورت مستمر انجام شود احتمال خوردگی را به کمترین حد می رساند . البتـه ایـن سیـستم در محـدوده فـشاری تـا ۵۰۰۰ PSI جواب می دهد و چنانچه فشار مخزن و چاه بالا باشد باید هر چند وقت یکبار مواد ضـدخوردگی در چـاه تزریق شود سپس مجدداً چاه جریان داده شود.

آرایش رشته تکمیلی محافظ

آرایش فوق از پایین به بالا عبارتند از:

” MULE SHOE OR RE-ENTRY GUIDE SHOE
” NO GO LANDING NIPPLE
” PERFORATED PUP JOINT
” LANDING NIPPLE
” MILL OUT EXTENSION
” PERMANENT PACKER & SEAL UNIT
” 1 JOINT TUBING
” S.S.D
” 1 JT TUBING
” SIDE POCKET MANDREL
” 1 JOINT TUBING
” TRAVEL JOINT
” SEVERAL TUBING AS PROGRAM
” FLOW COUPLING
” 3 SV LANDING NIPPLE
” FLOW COUPLING
” 4 – ۶ JOINTS TUBING W/FLUTED COUPLING & FLUTED ADAPTOR
” CONTROL LINE & SWAGE & BAND STRAP & CLAMPS
” FLUTED ADAPTOR
” TUBING HANGER

نحوه راندن رشته تکمیلی محافظ :

۱- MULE SHOE  را زیرNO GO بسته و ضمن قرار دادن پلاگ در NO GO پس از تست و اطمینان از سالم بودن مجموعه را به همراه PERFORATION JOINT در چاه برانید. (پلاگ را از NO GOخارج نمایید).

۲- پستانک نارونده بالای PERFORATION JOINT را تست کرده به همراه پلاگ و در چاه برانید.

۳- پکر و متعلقات پکر را با احتیاط لازم در چاه برانید . فضای بالای Tail پکر از پیل غلیظ پر شود تا در بازیافت نهایی پلاگ دچار مشکل نشوید.

۴- یک شاخه لوله روی SSD بسته و ضمن مسدود کردن مجموعه را تست نموده و سپس در پروفایل SSD پلاگ قرار داده و دوباره تست را انجام دهید در صورت سالم بودن SSD را با پلاگ و در حالیکه SSD باز است در چاه برانید.
۵- چنانچه بخواهید در حین راندن هر ۲۰تا ۳۰شاخه یکبار تست فشار انجام دهید باید SSD را در حالت باز قرار داده و دورن پروفایل SSD نیز توسط پلاگ مسدود شود. توصیه می شود در صورت باز بودن SSD درون NO GO زیر پکرپلاگ گذاشته نشود تا در صورتی که چاه فوران نمود و ناچار به BULL HEAD شدید فشار منجر به ست شدن پکر نشود.

۶- SIDE POCKET MANDREL را در سطح تست نموده سپس در چاه برانید. بین هر دو وسیله مهم در رشته تکمیلی راندن یک شاخه لوله مغزی توصیه می شود این امر برای اپراتور وایرلاین (WIRE LINE OPERATOR) جهت SPACE OUT بسیار مهم می باشد و باعث می شود که BHA مربوط به وایرلاین در این فضاها قرار گرفته و از آسیب به قطعات مهم جلوگیری نماید .

۷- لوله کشویی را در سطح آزمایش فشار نموده و پین های آن را در جای خود نصب نموده ، سپس در حالت کاملاً باز آن را در چاه برانید (STROKE آن را اندازه گیری کنید) توصیه می شود کلیه پین های آن را نصب کنید چون به اندازه کافی وزن در بالای لوله کشویی جهت بریدن پین ها موجود است.

۸- بقیه لوله ها را طبق برنامه در چاه برانید.

۹- هر۳۰ تا ۴۰ شاخه یک بار مجموعه را توسط سیال مناسب پر نموده و آزمایش فشار را انجام داده تا از صحت رشته تکمیلی مطمئن شوید.

۱۰- در صورت استفاده از، ۳SV جایگاه نصب شیر ایمنی را به همراه دامی ، ضن متصل کردن کنترل لاین در چاه برانید.

۱۱- از این مرحله به بعد مانند راندن رشته تکمیلی حومه شهری عمل کنید و کنترل لاین را توسط CLAMP BAND STRAP به خوبی مهار کنید و طبق برنامه همراه با لوله ها در چاه برانید.

۱۲- T.HANGER  را روی لوله ها ببندید و کنترل لاین را تا ۳ تا ۴ دور زیر آویزه مغزی پیچانده و توسط SWAGE آن را به آویزه مغزی متصل کنید و سپس اتصال SWAGE را مجدداً با فشار مورد نیاز تست کنید.

۱۳- توسط LANDING JOINT مناسب مجموعه را تا بالای T.HEAD SPOOL قرار دهید بطوری به اندازه نصف استروک TUBING HEAD SPOOL تا TUBING HANGER که فاصله لوله کشویی باشد.

۱۴- تست نهایی فشار را انجام دهید و از صحت رشته تکمیلی مطمئن شوید.

۱۵- پلاگ درون S.S.D را خارج نمایید.

۱۶- در صورت باز بودن S.S.D آن را ببندید (توسط SHIFTING TOOLS).

۱۷- لاین های فشار مربوط به پمپ تراک را برقرار و آزمایش فشار کنید.

۱۸- فشار را مرحله به مرحله و هر مرحله ۵۰۰پام بالا ببرید برای هر مرحله ۳-۵دقیقه صبر کنید پکر در فشار مختص به خود نصب می شود. نصب شدن پکر همراه با لرزش و صدا می باشد فشار را تا ماکزیمم فشار مورد نیاز پکر جهت نصب شدن بالا ببرید تا نصب شدن پکر به صورت کامل انجام گیرد .(در زمان اعمال فشار STROKE TRAVEL JOINT باید نصفT.SPOOL ازT.HGR جهت نصب پکر فاصله
باشد).

۱۹- فشار را ترخیص کنید و با ۲۰۰۰۰ LBاضافه کشش از نصب شدن پکر مطمئن شوید .

۲۰- مجموعه رشته تکمیلی را پایین ببرید به طوری که با اعمال وزن پین های لوله کشویی بریده شده و پس از پیمودن نصف STROKE لوله کشویی، TUBING HANGERدر مقر خود در TUBING HEAD SPOOL قرار گیرد.

۲۱- TIE DOWN SCREW مربوط به آمیزه مغزی را محکم ببندید. بعد از بستن هر پیچ آویزه مغزی، پیچ روبروی آن را ببندید تا T.HANGER در وسط چاه قرار گیرد.

۲۲- فضای حلقوی بالای پکر تا TBG HGR و درون لوله های مغزی را آزمایش فشار کنید و در صورت سالم بودن LANDING JOINT را کنار بگذارید.

۲۳- با نصب پلاگ دورن آویزه و تست آن با ۱۰۰۰ پام شیرهای فوران گیر را پایین انداخته و تاج چاه را برپا و آزمایش کنید.

۲۴- SSD  را توسط SHIFTING TOOLS باز کرده و فضای حلقوی را با سیال ضدخوردگی یا آب PH بالا جایگزین نمایید سپس SSDرا ببندید و با اعمال فشار از بسته بودن آن مطمئن شوید.

۲۵- ضمن برپا کردن B.O.P و LUBRICATOR مربوط به وایرلاین پلاگ درون NO GO زیر توپک را خارج کنید.

۲۶- در صورت نیاز طبق برنامه چاه را جریان داده و اطلاعات جریانی را ثبت کنید . معمولاً مرحله سبک سازی ستون سیال توسط لوله مغزی سیار انجام شود.

۲۷- دامی را خارج نموده و شیر ایمنی را در محل مربوط به خود نصب کنید و با اعمال فشار توسط ” ۱/۴ CONTROL LINE از عملکرد آن مطمئن شوید.

تهیه و تنظیم: حسنعلی ریاضی پور


رشته تکمیلی حومه شهری(Urban Completion)

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *