مبدل‌ های حرارتی (Heat Exchangers)-بخش نخست(شرح و توصیف)

4 خواندن ثانیه
0
1,204
مبدل‌ های حرارتی (Heat Exchangers)-بخش نخست(شرح و توصیف)

شرح و توصیف

مبدل‌ ها وسایلی هستند که در صنعت براي انتقال حرارت بین دو سیال بکار میروند. در ابتدا سعی میشود تـا آنجا که ممکن است براي گرم کردن و سرد کردن جریان‌ها از خود سیال‌هاي موجود در فرآیند استفاده شود.بعـد از حداکثر کردن میزان بازیافت حرارت در شبکه مبدل‌ حرارتی بارهاي گرمایشی و سرمایشی که از طریق بازیافت حرارت تامین نشده اند باید توسط سرویس‌هاي جـانبی(Utility) تهیه شوند.مکانیزم انتقال حرارت بصورت جابجایی و هدایت میباشد.
نحوه قرار گرفتن سیال‌ها در کنار یکدیگر میتواند به چندین صورت مختلف باشد:
جریان همسو
(co-current): دو سیال از یک طرف مبدل‌ وارد شده و هر دو از طرف دیگر خارج میشوند. بعضی در مبدل‌ نیز هردو در یک سو حرکت میکنند. نتیجتاً در مبدل‌ نیـز هـر دو در یک سو حرکت میکنند.(شکل۱)

مبدل‌ های حرارتی (Heat Exchangers)-بخش نخست(شرح و توصیف)

جریان ناهمسو(counter-current): هرکدام از سیال‌ها از جهات مخالف وارد و خارج میشوند (یکـی از سیال‌ها از یک جهت و سیال دیگر از جهت دیگر وارد میشود) و دو سیال در مبدل‌ به صـورت ناهمـسو جریـان دارند(شکل۲).

مبدل‌ های حرارتی (Heat Exchangers)-بخش نخست(شرح و توصیف)

جریان متقاطع(cross-flow): یکی از سیال‌ها از یک جهت و سیال دیگر در جهـت عمـود بـر آن جریان دارد. مشخص‌ترین نمونه آن رادیاتور ماشین میباشد که جریان آب از بالا به پایین در لوله‌ها و جریان هوا عمـود بر آن میباشد(شکل۳).

مبدل‌ های حرارتی (Heat Exchangers)-بخش نخست(شرح و توصیف)

جریان چندگذر (multi pass): که در آنها جریانهاي دو سیال به صورت چندتایی در مبدل چیده شده‌اند(شکل۴).

تهیه کننده: محمد بهزادی

 

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در مهندسی شیمی و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *