مشبک کاری(Perforation)- بخش آخر

34 خواندن ثانیه
0
1,732
مشبک کاری(Perforation)- بخش آخر

مختصات مشبک ها

بطور کل می توان مشبک ها را تحت کنترل درآورد . بدان معنی که نسبت به موقعیت چاه و شرایط عمل نوع مشبک کننده می شود تمامی شبکه ها را در یک جهت قرار داد و یا تحت زاویه ای یا یکدیگر قرار داد. مسلماً این امر در سطح زمین و هنگام تعبیه نمودن فشنگ ها در داخل میله حامل صورت می گیرد معمولی ترین نوع مشبک کردن این است که فشنگ ها یک در میان با زاویه ۱۸۰درجه عمل می کنند و بدینصورت شبکه ها کاملاً و بطور یک در میان مقابل یکدیگر قرار می گیرند .
دانسیته مشبک ها یعنی تعداد مشبک ها در واحد طول نیز به موقعیت لایه ها و مشخصات آنها نیز متفاوت می باشند و معمولاً از۱ تا ۴ شبکه در ۱ فوت عادی است . در اکثر مواقع ۴ مشبک در فوت عمل می شود این موضوع بخصوص در چاههای نفت مورد نظر است اما در چاههای گازی معمولاً ۲ شبکه در هر فوت ایجاد می گردد.

تئوری هیدرودینامیک

یکی از تئوری های قوی در خصوص نحوه عمل جت هـا ، تئـوری هیـدرودینامیک مـی باشـد . ایـن تئـوری توسـط TYLOR , PUGH , BIRKHOFF ارائه گردید . این تئوری بسیار ساده بیان شده و در آن آمده اسـت کـه یک حفره انفجاری باعث ایجاد یک جبهه موجی رو به گسترش در فضای بیرونی محفظه فلـزی مـی گـردد در فـشار ایجاد شده این فلز همانند یک مایع عمل کرده و بصورت قطره در می آید و به صورت یک جریان جهت متمرکز فوران می کند . نیروی متمرکز حاصله ذرات را بصورت مخروطی به جلو می راند این نوار جت با فشار بسیار زیاد و انباشـته از ذرات حرکت نموده و کلیه مواد قرار گرفته در مسیر را کنار می زند . فرآیند شکافتن نتیجه فشار و انرژی حرکتـی نـوار جت می باشد . هر چه طول نوار جت بیشتر باشد عمق نفوذ جت بیشتر خواهد بود .

فاکتورهایی مؤثر در مشبک کاری

۱-مشخصات و مختصات سنگ مخزن در ایجاد شبکه ها دخالت مستقیم دارد .
۲-فاصله گرفتن فشنگ نسبت به دیواره فلزی که قرار است در آن شبکه ایجاد شود نیز از عوامل مهم می باشد . این امر در قطر ورودی به شبکه و عمق نفوذ آن در داخل سنگ مخزن مؤثر می باشد.
۳-شکل داخل چاه و جنس جداری پوششی در عمل مشبک کاری مؤثر است .
۴-نوع ، اندازه فشنگ ، مقدار باروت و شکل داخلی فشنگ در عمق مشبک کردن و بخصوص در راندمان آن مؤثرند .
۵-اختلاف فشار بیرون و داخل چاه نیز در عمل مشبک کاری تأثیر گذار می باشد .

راندمان مشبک کاری

بدیهی است شبکه ای که در روی لوله پوششی ایجاد می گردد و ادامه آن نیز به داخل سنگ مخزن نفوذ خواهد نمـود دارای مشخصاتی خواهد بود این مشخصات عبارتند از قطر ورودی به داخل شبکه ، عمق شبکه ، حجـم داخـل شـبکه بوجود آمده که این عوامل در راندمان عمل دخالت مستقیم دارند . پس از انجام عمل مشبک کاری ، مـواد زائـدی کـه باقی می ماند به داخل چاه ریخته می شوند به این مواد (DEBRIES) گفته می شود میله و سیم حامل فشنگ هـا از چاه خارج می گردند این مواد زائد اکثراً در حین تمیز کردن چاه و جریان دادن چاه خارج می شوند . بخصوص مـواد زائدی که در خود شبکه ها باقی می ماند در عمل تمیز کردن به همراه سیال تولید شده از چاه خارج می شوند .
طول حفره ای که ایجاد می گردد به قدرت فشنگ بستگی دارد لذا در صورت لزوم تولید حفره با طـول بیـشتر قـدرت فشنگ افزایش پیدا می کند در هر پوکه بین ۲۱ تا ۲۸ گرم باروت قرار دارد که قدرت نفوذی تا مـاکزیمم ۳FT از مرکز چاه را به گلوله می دهد . عملیات اسیدکاری و جریـان دادن چـاه (BRING IN TO WELL) تـأثیر بـه سزایی در تمیز شدن چاه دارد اما ذرات DEBRIES تا ماه ها و سال ها در نفت تولیدی وجود خواهند داشت .

مشبک کاری در چاه های HIGH DEVIATE

مشبک کاری در چاه هایی با زاویه بیشتر از °۶۰ بسیار مشکل است برای فائق شدن بر مشکل این چاه ها ناگزیر به TUBING و یاCOILED TUBING PERFORATING استفاده از سیستم هایی نظیر TUBING CONVEYED خواهید بود . در روشCONVEYED PERFORATING PERFORATINGابتدا تا عمق مناسب پکر نصب نموده و شهاب های فلزی را با لوله های موقت تا مکان مورد نظر می رانند و عملیات مشبک کاری از انتهای چاه به بالا انجام می دهند سپس تجهیزات را از چاه خارج کرده و مراحل تکمیل و زنده سازی را انجام می دهند.

مشبک کاری توسط COILED TUBING

برای بهره گیری از تکنولوژی C.T در مشبک کاری ابتدا باید C.T را مجهز به کابل الکتریکی (E.LINE) نمود.
به همین منظور کابل هفت رشته نمودارگیری را در داخل COIL پمپ کرده بطوری که کابل در سرتاسر لوله مغـزی قرار گیرد . کابل از یک سر به تبدیل مخصوص (SOCKET) متصل شده و از سر دیگر نیز وارد سیستم هرزگردی می شود که دارای هفت محور عایق نسبت به هم می باشد این اتصال قادر است بچرخد بدون آنکه جریان را قطع کند انتهای کابل به تراک نمودارگیری منتقل شده و به تجهیـزات تـراک متـصل مـی شـود کابـل از سـر دیگـر نیـز روی SOCKET نصب شده از این مرحله به بعد تجهیزات مشبک کاری متصل می شوند بعد از نصب گلوله ها بـا انـدازه طول تجهیزات SHOOTING NIPPLE استفاده می شود C.T به راحتی قادر است تا چاه های ۹۰ درجه را نیز پوشش دهد . پس از رسیدن به عمق مورد نظر گلوله ها را SHOOT کرده و چاه را در عمق مورد نظر مـشبک مـی کند . سپس توسط C.Tتجهیزات را از چاه خارج می کنند . جهت اطلاعات بیشتر در مورد توانایی هـای لولـه مغـزی سیار(COILE TUBING) می توانید به جزوه های شرکت های NAWSCO , BJ و دیگـر شـرکت هـای سازنده C.T مراجعه نمایید.


مشبک کاری(Perforation)- بخش دوم

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *