پیش‌بینی عملکرد چاه‌های نفت و گاز با استفاده از تحلیل نمودارهای کاهشی-بخش آخر

7 خواندن ثانیه
0
628
پیش‌بینی عملکرد چاه‌های نفت و گاز با استفاده از تحلیل نمودارهای کاهشی-بخش آخر

نتیجه‌گیری

  • کاهش Exponential نسبت به Hyperbolic یا Harmonic کاهش سریعتری را نشان می‌دهد به عبارتی می‌توان این نتیجه‌گیری را نمود که معمولا حداقل هیدروکربور ذخیره اثبات شده را می‌توان با این گراف محاسبه نمود. با ثابت بودن نرخ کاهش در این جریان و با توجه به جریان مورد نظری که چاه را ترک می‌نمایند می‌توان ذخیره قابل بازیافت و ذخیره باقیمانده را نیز بدست آورد.
  • نکته مهم دیگر استفاده از تحلیل این نمودار‌ها بعد از تعمیرات چاه می‌باشد. در مواردی افزایش نرخ تولید بعد از تعمیرات می‌تواند افزایش ذخیره قابل بازیافت را به همراه داشته باشد و در بسیاری از موارد دیگر تنها افزایش نرخ تولید در محدوده زمانی خاصی را به همراه خواهد داشت و هیچ افزایش ذخره را به همراه نخواهد داشت که با تحلیل نمودارهای فوق قابل مشاهده می‌باشد.
  • همچنانکه مشاهده گردید در برونیابی از منحنی‌های کاهشی Hyperbolic برای جلوگیری از خطای نتایج در تخمین ذخایر در برخی از نقاط زمانی، می‌توان منحنی کاهش Hyperbolic را به منحنی کاهشی Exponential تبدیل نمود.
  • هنگامیکه یک مکانیسم موثر چون نیروی ریزش ثقلی برای بازیافت فعال باشد، و یا نفت با ویسکوزیته بالا از طریق رانش آبده تولید شود بطوریکه با ثابت نگه داشتن نرخ کل تولید از چاه میزلن تولید نفت کاسته شود، روند تولید از منحنی از منحنی Harmonic پیروی می‌کند.
  • برای تحلیل عملکرد چاه در تولید مخلوط نفت و گاز و آب، برای جلوگیری از خطاهای احتمالی و بیان شده، از تحلیل همزمان داده‌های مربوط به نفت و گاز و آب و نسبت‌های آن‌ها، GOR و WOR و GIR و WGR استفاده گردد. همچنین برونیابی منحنی‌های نسبت باید با در نظر گرفتن مکانیسم مناسب مخزن که در روند تولید مشاهده شده و چگونگی تولید صورت بگیرد.
  • هنگام تحلیل عملکرد گروهی از چاه‌های تولیدی، پیشنهاد می‌گردد که تحلیل کاهشی جریان در حالت تولید متوسط هر چاه در عملیات روزانه اجرا شود، که پیشبینی گروه جاه‌های مورد نظر از طریق عملکرد متوسط چاه‌ها تعیین گردد. همچنین نرخ مورد نظر برای مجموعه‌ای از چاه‌ها که از نظر اقتصادی مناسب باشد نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه برای مجموعه‌ای از چاه‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشد. همچنین برای تک تک چاه‌ها ممکن است پیشبینی متغیر با مجموع چند چاه بدست آید.
  • جهت انعکاس بهترین مکانیسم تولید بهتر است نمودارهای نسبت‌های نفت، گاز و آب بر اساس نرخ‌های جداگانه بر روی جداول عملکرد نشان داده شود، به این ترتیب وابستگی متقابل نرخ‌ها و نسبت‌ها واضح‌تر بود، که منجر به هماهنگی بیشتر تحلیل‌ها می‌شود.

نویسنده: سعید عباسی

مرکز مطالعات ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری، پژوهشگاه صنعت نفت


برای دسترسی به بخش‌‌های قبلی این مطلب بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پیش‌بینی عملکرد چاه‌های نفت و گاز با استفاده از تحلیل نمودارهای کاهشی

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در ازدیاد برداشت نفت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *