کتاب “Fluid Flow in Porous Media”

24 خواندن ثانیه
0
1,370
کتاب "Fluid Flow in Porous Media"

کتاب “جریان سیال در محیط متخلخل Fluid Flow in Porous Media”

نویسنده:  Zoltán E. HEINEMANN

توضیحات:

این عنوان نتایج یک جریان کانال باز مدلسازی شده گذرنده از درون یک محیط متخلخل را ارائه می‌دهد. در این مدل آب به عنوان یک سیال تراکم‌ناپذیر، جریان به صورت یکپارچه و یکنواخت، سیستم به صورت ایزوترمال و الگوی جریان به صورت خطی در نظر گرفته شده است.

در این نوشته معادله‌ی برینکمن (Brinkman) با استفاده از روش تحلیلی حل شده است. با استفاده از برخی عملیات ریاضی معادله‌ی دیفرانسیل جزئی (PDE) به معادله‌ی دیفرانسیل معمولی (ODE) تجزیه و ساده شده و معادلات حاصل از آن به صورت تحلیلی با استفاده از روش راه حل استاندارد برای ODE مرتبه دوم حل شده است.

تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده ارائه و با استفاده از متلب (Matlab) بر روی گراف به منظور نمایش تاثیر تراوایی بر پارامترهای جریان مانند سرعت، گرادیان فشار و ارتفاع کانال نشان داده شده است.

این نتیجه بدست آمده است که سرعت کانال باز با افزایش تراوایی، کاهش پیدا می‌کند. همچنین افزایش در ارتفاع کانال باز منجر به افزایش در سرعت جریان در داخل کانال می‌شود. همچنین در این کتاب به این نتیجه رسیده شده است که افزایش در تراوایی یک کانال باز منجر به کاهش در فشار می‌شود.

از طریق لینک دانلود مستقیم رایگان زیر می‌توانید این کتاب مفید و کاربردی را تهیه نمایید.

سرفصل‌ بخش‌های مختلف این کتاب به شرح زیر است:

۱ Fundamental Properties of Porous Media

۲ Equations of Single-Phase Filtration

۳ Solutions of the Single-Phase Equation of Filtration

۴ Two-Phase Filtration 

۵ Piston-Like Displacement

۶ Examination Outline

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در مخازن هیدروکربوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *