کتاب “Peeking at Peak Oil”

1 دقیقه خواندن
0
1,443
کتاب "Peeking at Peak Oil"

کتاب “Peeking at Peak Oil”


نویسنده: Kjell Aleklett 


سال انتشار: ۲۰۱۲


توضیحات:

در کتاب Peeking at Peak Oil یا زیر نظر داشتن پیک نفت پروفسور كل الكلت (Kjell Aleklett) ، رئیس ASPO International و رئیس گروه تحقیقاتی پیشرو در جهان در زمینه پیک نفت ، سفر یك دهه گذشته پیك نفت را از نظریه‌های جانبی و حواشی افراطی تا واقعیت پذیرفته شده امروز توضیح می دهد: تولید جهانی نفت درحال کاهش است.

او همه چیزهایی را که باید در مورد پیک نفت  و پیامدهای موثر آن در تغییرات جهانی از دیدگاه فردی در داخل این زمینه توضیح می دهد.

در قدم های ساده ، Kjell چگونگی تشکیل ، کشف و تولید نفت را به ما می گوید. او از علم برای آشکار ساختن خطاها و نیرنگ‌های مقامات ملی و بین المللی نفت ، شرکت ها و دولت هایی برای اعتراف به این حقایق بیش از حد وحشت زده‌اند، استفاده می کند.

اگر شما می خواهید از داستان واقعی امروز درباره انرژی و اینکه در آینده چه چیزی منتظرتان را مطلع شوید ، باید پیک نفت را زیر نظر”داشته باشید!

سرفصل بخش‌های مختلف این کتاب به قرار زیر است:

کتاب "Peeking at Peak Oil"

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: PeakOil

Chapter 3: A World Addicted to Oil

Chapter 4: The Global Oil and Gas Factory

Chapter 5: The Art of Discovering an Oilfield

Chapter 6: The Oil Industry’s Vocabulary

Chapter 7: The Art of Producing (Extracting) Oil

Chapter 8: The Size of the Tap: The Laws of Physics and Economics

Chapter 9: The Elephants: The Giant Oil Fields

Chapter 10: Unconventional Oil, NGL, and the Mitigation Wedge

Chapter 11: Peak of the Oil Age

Chapter 12: Oil from Deep Water: The Tail End of Extraction

Chapter 13: Peeking at Saudi Arabia: “Twilight in the Desert”

Chapter 14: Russia and the USA: The Oil Pioneers

Chapter 15: China and Peak Oil

Chapter 16: Peak Transportation

Chapter 17: Peak Oil and Climate Change

Chapter 18: Why Military and Intelligence Agencies Are “Peeking at Peak Oil”

Chapter 19: How Can We Live with Peak Oil?

Chapter 20: An Inconvenient Swede


از طریق لینک زیر می‌توانید این کتاب ارزشمند و کاربردی را به صورت رایگان تهیه نمایید.

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در اقتصاد و مدیریت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *