کتاب “Reservoir Engineering in Modern Oilfields”

35 خواندن ثانیه
0
1,285
کتاب "Reservoir Engineering in Modern Oilfields"

کتاب “Reservoir Engineering in Modern Oilfields”

مخازن دنیای واقعی لایه بندی شده، ناهمگن و ناهمسانگرد هستند ودر معرض رانش‌های آب و گاز، گسل ها، موانع و شکستگی هستند. این مخازن به وسیله‌ی چاه‌هایی که موقعیت، اندازه، شکل و توپولوژی آن‌ها به صورت تصادفی توسط مهندسان نفت و حفاری در سایت‌های چاه ، از طریق سیستم‌های چاه‌های عمودی، انحرافی، افقی و چندشاخه‌ای تحت تولید قرار می‌گیرند.

تمامی قوانین رضایت بخش ریاضی و فیزیک، شبیه‌سازی مخزن را به هنری سخت برای فرا گرفتن تبدیل می‌کند و موانع متعددی رابرای ورود به این زمینه مطرح می‌کنند.

در حال حاضر تمام این فرآیندهای مهم را می توان در هر ترتیبی با استفاده از مدل های سریع، پایدار و دقیق محاسباتی که طی دو دهه توسعه یافته است، شبیه سازی کرد.

نویسنده‌ی کتاب Wilson C. Chin، Reservoir Engineering in Modern Oilfields ، دانشمند و محققی کارآزموده از دانشگاه M.I.T که مولف ۱۵ کتاب تحقیقاتی  و بیش از ۱۰۰ ها مقاله و ۴۰ اختراع است. روند کار توسعه یافته به وسیله‌ی سال‌ها تجربه در قالب مهندس مخزن توسط این نویسنده، ضمیمه‌ی منوهای هوشمند شده است که درکی عمیق از اصول شبیه‌سازی را فراهم می‌آورد.

این عنوان تکنولوژي جدید برای مسائل و مشکلات رایج را به وسیله‌ی مثال‌های اجرا شده توسط شبیه‌سازی که دارای هزینه‌ای معقول است و تنها با یک سیستم با کانفینگ intel core i5  بدون نیاز به کارت گرافیک‌های تخصصی قابل اجرا است، تشریح و توصیف شده ‌اند.

روش های جدید دقیق، معتبر و مستند هستند و در حال حاضر برای استفاده گسترده در صنعت نفت در دسترس هستند.

سرفصل بخش‌های مختلف این کتاب به شرح زیر است:

Wilson C. Chin

۱ Reservoir Modeling – Background and Overview

۲ Mathematical Modeling Ideas, Numerical Methods

۳ Simulation Capabilities – User Interface with Basic Well

۴ Vertical, Deviated, Horizontal and Multilateral Well Systems

۵ Well Models and Productivity Indexes


از طریق لینک زیر می‌توانید این کتاب کاربردی و ارزشمند را تهیه نمایید.

Reservoir Engineering in Modern Oilfields

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در کتاب جدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *