Integrated Reservoir Studies for CO2-EOR and Sequestration

1 دقیقه خواندن
0
1,423
Integrated Reservoir Studies for CO2-EOR and Sequestration

کتاب

“Integrated Reservoir Studies for CO2-Enhanced Oil Recovery and Sequestration: Application to an Indian Mature Oil Field”


نویسنده: Shib Sankar Ganguli


سال انتشار: ۲۰۱۷


توضیحات:

در کتاب Integrated Reservoir Studies for CO2- EOR and Sequestration به امکا‌ن‌سنجی  ازدیاد برداشت CO2 و ترسیب در یک میدان نفتی هندی پرداخته می‌شود و برای اولین بار یک رویکرد میان‌رشته‌ای  که نتایج مدلسازی مخزن و شبیه‌سازی جریان، مدلسازی فیزیک سنگ، ژئومکانیک و مطالعات نظارتی و رفتارسنجی لرزه‌ای به صورت تایم لپس(time-lapse) را با یگدیگر ترکیب می‌کند.

یافته های کلیدی نشان می دهد که میدان مورد مطالعه دارای پتانسیل بالایی برای ازدیاد برداشت نفت (EOR) و متعاقبا ذخیره سازی CO2 است.

کارشناسان در سراسر جهان استدلال می کنند که ذخیره سازی CO2 با استفاده از ازدیاد برداشت نفت (EOR) می تواند از کاهش میزان تغییرات اقلیمی با کاهش میزان انتشار CO2 در جو در حدود ۲۰٪ کمک کند.

CO2-EOR و ترسیب یک فیلد پیشرفته و نوظهور در زمینه تحقیقات در هند است و نیازی فوری به دسترسی مخازن هیدروکربن هندی برای امکان EOR و ذخیره سازی CO2 وجود دارد.

این کتاب با ترکیب مبانی تکنیک با نمونه های خاص و ملموس، خواندنش برای همه محققان، دانش آموزان و متخصصان نفت و گاز است که می خواهند به طور کامل  CO2-EOR و روند ترسیب زمین شناسی آن را در میادین نفتی درک کنند ضروری است.

سرفصل بخش‌ها مختلف این کتاب به شرح زیر است:

۱ Introduction

۲ Ankleshwar Oil Field: A Proposed COInjection Site

۳ Reservoir Modeling and Fluid Flow Simulations of Ankleshwar Oil Field, Cambay Basin

۴ Acoustic Properties of Reservoir Fluids-CO2 System

۵ Rock Physics Modeling of Ankleshwar Reservoir: A CO2-EOR Perspective

۶ Implication of CO2-EOR and Storage at Ankleshwar Oil FieldA Reservoir Geomechanics Viewpoint

۷ Time-Lapse Monitoring of COResponse at Ankleshwar Oil Field: A Seismic Modeling Approach for Feasible CO2-EOR and Storage

۸ Conclusions


از طریق لینک زیر می‌توانید این کتاب جدید را تهیه نمایید.

Integrated Reservoir Studies for CO2-EOR and Sequestration

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در ازدیاد برداشت نفت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *