ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator

15 خواندن ثانیه
0
1,681
ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator

STUFFING BOX

ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator

بالاترين قطعه ابزار سرچاهي مي باشد . وظيفه آن جلوگيري از خـروج سـيال و ترخيص فشار چاه ضمن اجازه دادن به عبور سيم از درون آن مي باشد . درون آن تعدادي Packing قرار دارد كه عمل نشت بندي را انجام مـي دهنـد . همچنـين داراي پلانجري است كه در هنگامي كه سيم بريده مـي شـود و بـه هـر دليـل از Stuffing Box خارج شود فشار چاه باعث بسته شدن پلانجر و انـسداد آن مـي شود . قطعه ديگري بنام Valve Screw نيز روي Stuffing Box وجود دارد كه از آن جهت هواگيري و خروج گازهاي Trap شده در مجموعه استفاده مـي كننـد .
نصب Stuffing Box در قسمت بالايي Packing نيز جهت تنظيم Packing Nut شده است و چنانچه كاملاً بسته شود به سيم اجازه عبور نمي دهد.
شكل ذيل اجزاي يك Stuffing Box را نشان مي دهد.

ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator
ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator
ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator

Lubricator يا لوله چاه پيمایی

قطعاتي لوله اي شكل به صورت Pin و Box مي باشند و امكان اتصال وسايل چاه پيمايي و قرار گرفتن آنها در فضايي كاملاً ايمن را فراهم مي كنند تا زمانيكه چـاه را باز نمودند ابزار چاه پيمايي در ميان اين لوله ها قرار گرفته و وارد چـاه شـوند .
معمولاً دو تا سه عدد از آنها را روي هـم مـي بندنـد وروي شـاخه پـائيني يـك شيرسوزني جهت تخليه فشار قرار مي دهند . مي توان جهت خواندن فشار يـك فشارسنج نيز روي آن بست . آزمايش فشار Lubricator را معمولاً سـالي يكبارانجام مي دهند و توسط آب آن را تست فشار مي كنند ولي بهتـر است در هـرعمليات بخصوص در چاههاي زنده و فعال آنها را آزمايش نمائيم . طول شـاخه هـا معمولاً ۸ فوت مي باشد و در سايزهاي ۳ و ۶ اينچ موجود مي باشـد . بـراي يـك عمليات طول Lubricator تابعي از طول وسايلي است كه قرار است در چاه رانده شود و در عمليات مانده يابي طول مانده نيز به طول Lubricator اضافه مي شـود تا در صورت بازيافت مانع ، محلي جهت قرار گرفتن مانده و سپس بستن چاه و در نهايت خارج كردن آن وجود داشته باشد.

ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator
ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator
ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator
ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator
ادوات سرچاهی-Stuffing Box و Lubricator

تهيه و تنظيم:
حسنعلي رياضي پور


ادوات سرچاهی

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در بهره‌برداری و فرآیند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *