The Imperial College Lectures,Vol.3: Topics in Reservoir Management

49 خواندن ثانیه
0
1,116
The Imperial College Lectures,Vol.3: Topics in Reservoir Management

کتاب”The Imperial College Lectures in Petroleum Engineering:Volume 3: Topics in Reservoir Management”


نویسندگان:  Deryck Bond, Samuel Krevor, Ann Muggeridge, David Waldren, Robert Zimmerman


سال انتشار: ۲۰۱۷


توضیحات:

کتاب”The Imperial College Lectures in Petroleum Engineering:Volume 3: Topics in Reservoir Management” جنبه های مختلف مدیریت مخزن را از تحلیل اولیه تا روش های ازدیاد برداشت، شبیه سازی و تطابق تاریخچه پوشش می دهد.

تقسیم به چهار بخش، قسمت اول خوانندگان را با مقدمه ای بر خواص فیزیکی سنگ های مخزن آشنا می‌کند. قسمت دوم مقدمه ای بر بهبود متدهای ازدیاد برداشت مورد استفاده برای استخراج و فرآوری نفت متعارف ارائه می‌دهد. قسمت سوم نشان می دهد چگونه روش های عددی برای شبیه سازی رفتار مخازن نفت و گاز استفاده می شود.

در نهایت، قسمت چهارم به دنبال تطابق تاریخچه مخازن از طریق ساخت مدل های عددی با استفاده از داده های گذشته می پردازد تا بهترین شیوه برای توسعه و مدیریت مخزن در آینده را تامین نماید.

نوشته شده به عنوان جلد سوم سخنرانی کالج امپریال در زمینه مهندسی نفت و بر اساس سخنرانی هایی با شهرت جهانی که در کالج امپریال در مهندسی نفت ارائه و برگزار شده است، موضوعات مدیریت مخزن ارائه شده در این کتاب اطلاعات اساسی مورد نیاز دانش آموزان و متخصصان نفت و علوم زمین را فراهم می کند.

فهرست مطالب ارائه شده در این کتاب به قرار زیر است:

  • Introduction to Rock Properties (Robert W Zimmerman)
  • Introduction to Enhanced Recovery Processes for Conventional Oil Production (Samuel C Krevor and Ann H Muggeridge)
  • Numerical Simulation (Dave Waldren)
  • History Matching (Deryck Bond)
  • مقدمه ای بر ویژگی های سنگ (رابرت زیمرمن)
  • معرفی فرآیندهای ازدیاد برداشت پیشرفته برای تولید نفت متعارف (ساموئل کروور و ان ان مگگرید)
  • شبیه سازی عددی (دیو والدرون)
  • تطابق تاریخچه (دریک بند)

از طریق لینک زیر میتوانید جلد سوم از این مجموعه‌ی مفید و ارزشمند را تهیه نمایید.

The Imperial College Lectures,Vol.3: Topics in Reservoir Management

بارگذاری توسط pedram nouri
بارگذاری در ازدیاد برداشت نفت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *